Konsolidirani pregled javnih prihoda u FBIH

...

Tabelarni_pregled_2021

...

Godišnji_konsolidirani_pregled_ostvarenja_prihoda_2021.pdf

...

Tabelarni_pregled_2022

...

Godišnji_konsolidirani_pregled_ostvarenja_prihoda_2022