Ministar

BIOGRAFIJA

 

Rođen 24.5.1977. godine.
Gimnaziju je završio u Ljubuškom, a diplomirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

 

Od 1992. do 2008. godine radio je kao novinar, urednik i voditelj na JP Radio Ljubuški d.o.o., a od 2008. do 2012. bio je direktor JP Radio Ljubuški d.o.o. Dužnost predsjednika Općinskog vijeća Ljubuški obnašao je od 2012. do 2015. godine, dok je dužnost potpredsjednika Vlade Županije Zapadnohercegovčke i ministra financija obnašao tijekom dva mandata, u razdoblju od 2015. do 2018. godine te u razdoblju od 2018. do 2023. godine kada je imenovan za ministra financija u Federalnoj vladi.