Sekretar ministarstva

 

Asim Pandžić
 

Telefon:+387 33 253-421
Fax:+387 33 203-152
e-mail: asim.pandzic@fmf.gov.ba


Pomoćnik ministra u Kabinetu ministra

 

Telefon: +387 33 253-500 
Fax: +387 33 203-152

e-mail: Ured.ministra@fmf.gov.ba

Pomoćnik ministra u Sektoru za pravne poslove

 

Sanja Zadro


Telefon: +387 33 253-418

Fax: +387 33 226-341
e-mail: Sanja.Zadro@fmf.gov.ba

Pomoćnik ministra u Sektoru za privredne financije

 

Mirjana Vučić

Telefon: +387 33 253-563 
Fax: +387 33 226-341 
e-mail: Mirjana.Vucic@fmf.gov.ba
Pomoćnik ministra u Sektoru za poreznu politiku, javne prihode i igre na sreću

Medina Dudo

Telefon: +387 33 442-880 
Fax+337 33 226-341
e-mail: medina.dudo@fmf.gov.ba

Pomoćnik ministra u Sektoru za budžet i javne rashode

 

Alija Aljović


Telefon: +387 33 253-554

Fax+337 33 226-341
e-mail: alija.aljovic@fmf.gov.ba

Pomoćnik ministra u Sektoru za trezor

 

Mario Glibić

Telefon: +387 33 253-402 
Fax: +387 33 226-341
e-mail: mario.glibic@fmf.gov.ba
Pomoćnik ministra u Sektoru za upravljanje dugom

 

Samir Bakić 


Telefon: +387 33 253 463
Fax: +387 33 226-341

e-mail: samir.bakic@fmf.gov.ba

Pomoćnik ministra u Sektoru za ekonomsko-financijske i zajedničke poslove

 

Damir Morić 

Telefon: + 387 33 253-580
Fax: + 387 33 226-341
e-mail: damir.moric@fmf.gov.ba
Pomoćnik ministra u Centralnoj harmonizacijskoj jedinici

 

Telefon: + 387 33 253-410
Fax: + 387 33 253-490
e-mail: 
Načelnik Jedinice za internu reviziju

 

Danijela Vuleta-Trnčić

 
Telefon:+387 33 253-415

Fax: + 387 33 226-341

e-mail: Danijela.Vuleta-Trncic@fmf.gov.ba

Načelnik Jedinice za budžetsku inspekciju

 

Ezher Kubat

Telefon: 253-521

Fax: + 387 33 226-341

e-mail: ezher.kubat@fmf.gov.ba 

Odnosi s javnošću

 

Ivana Raguz 


Telefon: +387 33 253 532
e-mail: ivana.raguz@fmf.gov.ba

info@fmf.gov.ba

Centrala Federalnog ministarstva financija/finansija 

 

Telefon: 253-400