MINISTAR

 

Toni Kraljević
Mehmeda Spahe 5, 
Sarajevo 
Telefon: +387 33 253-500 
Fax: +387 33 203-152 
e-mail: Ured.ministra@fmf.gov.ba