...

BS

...

BS

...

BS

...

BS

...

BS

...

BS

...

BS

...

BS

...

Metodologija rada IR_ 20_23 hr

...

Metodologija rada IR_20_23 bos

...

Metodologija rada IR_20_23 srp

...

OB 1a Povelja interne revizije

...

OB 1b Strateški plan jedinice za internu reviziju

...

OB 1c Godišnji plan jedinice za internu reviziju

...

OB 2 Nalog za pokretanje interne revizije

...

OB 3 Izjava o nezavisnosti

...

OB 4 Plan pojedinačne revizije-pismo najave-uvodna izjava

...

OB 5 Preliminarna procjena internih kontrola

...

OB 6 Program revizije i rezultati testiranja

...

OB 7 Revizorski izvještaj

...

OB 8 Plan aktivnosti za provođenje preporuka

...

OB 9 Praćenje realizacije preporuka i plana aktivnosti

...

OB 10a Zahtjev za vanredne savjetodavne usluge

...

OB 10b Izvještaj o savjetodavnim uslugama

...

OB 11a - GI IR - opći podaci

...

OB 11b GI IR - statistika