Održan seminar „Unapređenje fiskalnog izvještavanja na različitim nivoima u BiH“

Federalno ministarstvo finansija/financija je u saradnji s Projektom EU tehničke pomoći “Podrška Programu ekonomskih reformi BiH organiziralo u Sarajevu, 25. i 26. 3. dvodnevni trening na temu “Unapređenje fiskalnog izvještavanja na različitim nivoima u BiH” s ciljem jačanja kapaciteta korisnika koji su zaduženi za fiskalno izvještavanje prema ESA 2010 standardima u sklopu pripreme dokumenta Programa ekonomskih reformi BiH. Učesnici treninga su bili Ministarstvo finansija/financija FBiH, Zavod za statistiku FBiH i kantonalna ministarstva financija, koji su i zaduženi za fiskalno izvještavanje prema ESA 2021 standardima.

Također, cilj treninga je bio i da se učesnici osposobe za pružanje kvalitetnijih podataka za fiskalni okvir Programa ekonomskih reformi BiH u kraćem vremenskom roku i primjenu stečenog znanja u svakodnevnom poslovanju. Trening je održan u obliku radionice, koja se sastajala od predavanja i aktivnog sudjelovanja. Nakon svakog bloka predavanja provedena je vježba s praktičnim primjerima kako bi se obradila specifična pitanja, a učesnici su bili direktno uključeni u rješavanje konkretnog problema.