Objavljene izmjene i dopune Pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u FBiH

U „Službenim novinama Federacije BiH“, broj: 23/24 od 27.03.2024. godine objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine, u kojem je, između ostalog, objavljen novi depozitni račun budžeta Srednjobosanskog kantona i računi turističkih zajednica Unsko-sanskog kantona i Zeničko-dobojskog kantona.

Neslužbeni prečišćeni tekst Pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 54/20, 55/20-isp, 63/20, 88/20, 28/21, 56/21, 83/21, 1/22, 34/22, 57/22, 76/22, 93/22, 94/22, 10/23, 37/23, 81/23 i 23/24) objavljen je na web stranici Federalnog ministarstva financija/Propisi/Zakoni/Zakon o pripadnosti javnih prihoda.