APLIKACIJA PIFC

 

Pristup aplikaciji : https://pifc.fmf.gov.ba/

Uputstvo za korištenje FUK modula Aplikacije PIFC

Uputstvo za korištenje Aplikacije PIFC