Propisi - Zakoni

Zakon o bankama
ZAKON o faktoringu

ZAKON o faktoringu | SN FBiH 14/2016

Zakon o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini

ZAKON o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini 


UREDBA o namjeni, kriterijima i uslovima za dodjelu državne pomoći  | SN 99/13 |

UREDBA о načinu i procedurama priјаvljivаnjа  | SN 104/13 |

UREDBA o načinu vođenja i metodologiji popisa  | SN 48/12 |

UREDBA o načinu vođenja i metodologiji popisa programa državne pomoći u Federaciji Bosne i Hercegovine 

  • BS HR | SR (SN FBiH 41/15)
Zakon o trezoru u Federaciji Bosne i Hercegovine

Zakon o trezoru u Federaciji Bosne i Hercegovine   | BS | HR | СР |


UPUTA o blagajničkom poslovanju   | HR |

Računovodstvene politike za federalne proračunske korisnike i riznicu

Zakon o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjih obaveza FBiH
Zakon o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa
  •  Reforma sistema prikupljanja doprinosa u Federaciji BiH   | BS | HR |
Zakon o budžetima/proračunima

 

ZAKON O BUDŽETIMA/PRORAČUNIMA 

(Sl.novine FBiH br.102/13; 9/14; 13/14; 8/15; 91/15;102/15;104/16) | BS


  • Obrazac IFP  DA II       | BS | HR | SR |
  • Uputstvo                      | BS | HR | SR |
     
  • Obrazac IFP  NE       | BS HR | SR |
  • Uputstvo                   | BS | HR | SR |


Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH
Zakon o porezu na dobit

«Službene novine Federacije BiH», broj 15/16


Zakon o Poreznoj upravi Federacije BiH
Zakon i pravilnici o uplatama na jedinstven račun i raspodjeli javnih prihoda BiH