Propisi - Zakoni

Zakon o bankama
ZAKON o faktoringu

ZAKON o faktoringu | SN FBiH 14/2016

Zakon o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjih obaveza FBiH
Zakon o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa
 •  Reforma sistema prikupljanja doprinosa u Federaciji BiH   | BS | HR |
Zakon o budžetima/proračunima

 

ZAKON O BUDŽETIMA/PRORAČUNIMA 

Sl. novine FBiH 102-13 hrv.pdf

Sl. novine FBiH 102-13 bos.pdf

Sl. novine FBiH 102-13 srp.pdf

Sl. novine FBiH 9-14 bos-hrv-srp.pdf

Sl. novine FBiH 13-14 bos-hrv-srp.pdf

Sl. novine FBiH 8-15 bos-hrv-srp.pdf

Sl. novine FBiH 91-15 hrv.pdf

Sl. novine FBiH 91-15 bos.pdf

Sl. novine FBiH 91-15 srp.pdf

Sl. novine FBiH 102-15 bos-hrv-srp.pdf

Sl. novine FBiH 104-16 bos-hrv-srp.pdf

Sl. novine FBiH 5-18 bos-hrv-srp.pdf

Sl. novine FBiH 11-19 bos-hrv-srp.pdf

Sl. novine FBiH 99-19 bos-hrv-srp.pdf

Sl. novine FBiH 25a-22 hrv.pdf

Sl. novine FBiH 25a-22 bos.pdf

Sl. novine FBiH 25a-22 srp.pdf

 

hrvatski jezik\Zakon o proračunima u FBiH-Neslužbeni pročišćeni tekst  - hrv.pdf

bosanski jezik\Zakon o budžetima u FBiH-Neslužbeni prečišćeni tekst - bos.pdf

srpski jezik\Zakon o budžetima u FBiH-Neslužbeni prečišćeni tekst  - srp.pdf

 


 • Obrazac IFP  DA II       | BS | HR | SR |
 • Uputstvo                      | BS | HR | SR |
   
 • Obrazac IFP  NE       | BS HR | SR |
 • Uputstvo                   | BS | HR | SR |


Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH
 • STATISTIČKI ANEKS GODIŠNJEG RAČUNOVODSTVENOG IZVJEŠTAJA ZA 2021. GODINU
  BS-pdf | HR-pdf | BS-xls | HR-xls
 • UPUTSTVA ZA PREDAJU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA I POSEBNIH IZVJEŠTAJA ZA I-XII 2021. GOD. | BS | HR 
 • Obrazac INV-01 2021 | BS-pdf | HR-pdf | BS-xls | HR-xls

Program rada Odbora za javni nadzor za 2021. godinu


 • Uputstvo INV-01 2020 | BS | HR
 • Objašnjenje o izradi i predaji financijskih izvještaja po godišnjem obračunu za period I-XII 2020 | BS | HR
 • Statistički aneks godišnjeg računovodstvenog izvještaja za 2020. godinu | BS | HR
 • Obrazac INV-01 2020 | BS | HR


 • Uputstvo INV-01 2019 | BS | HR
 • Objašnjenje o izradi i predaji financijskih izvještaja po godišnjem obračunu za period I-XII 2019 | BS | HR
 • Statistički aneks godišnjeg računovodstvenog izvještaja za 2019. godinu | BS | HR
 • Obrazac INV-01 2019 | BS | HR


 • Objašnjenje o izradi i predaji finansijskih izvještaja po godišnjem obračunu za period I-XII 2017.  BS | HR | 
 • Obrazac INV-01 2017  BS | HR | 

 • Uputstvo INV-01 2017  BS | HR |  

 • Statistički aneks godišnjeg računovodstvenog izvještaja za 2017.godinu  BS | HR |  •  

Zakon o porezu na dobit

«Službene novine Federacije BiH», broj 15/16


Zakon o Poreznoj upravi Federacije BiH
Zakon i pravilnici o uplatama na jedinstven račun i raspodjeli javnih prihoda BiH