Propisi - Zakoni

Zakon o bankama
ZAKON o faktoringu

ZAKON o faktoringu | SN FBiH 14/2016

Zakon o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini

ZAKON o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini 


UREDBA o namjeni, kriterijima i uslovima za dodjelu državne pomoći  | SN 99/13 |

UREDBA о načinu i procedurama priјаvljivаnjа  | SN 104/13 |

UREDBA o načinu vođenja i metodologiji popisa programa državne pomoći u Federaciji Bosne i Hercegovine 

 • BS HR | SR (SN FBiH 41/15)
Zakon o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjih obaveza FBiH
Zakon o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa
 •  Reforma sistema prikupljanja doprinosa u Federaciji BiH   | BS | HR |
Zakon o budžetima/proračunima

 

ZAKON O BUDŽETIMA/PRORAČUNIMA 

(Sl.novine FBiH br.102/13; 9/14; 13/14; 8/15; 91/15;102/15;104/16) | BS


 • Obrazac IFP  DA II       | BS | HR | SR |
 • Uputstvo                      | BS | HR | SR |
   
 • Obrazac IFP  NE       | BS HR | SR |
 • Uputstvo                   | BS | HR | SR |


Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH

 

Program rada Odbora za javni nadzor za 2021. godinu


 • Uputstvo INV-01 2020 | BS | HR
 • Objašnjenje o izradi i predaji financijskih izvještaja po godišnjem obračunu za period I-XII 2020 | BS | HR
 • Statistički aneks godišnjeg računovodstvenog izvještaja za 2020. godinu | BS | HR
 • Obrazac INV-01 2020 | BS | HR


 • Uputstvo INV-01 2019 | BS | HR
 • Objašnjenje o izradi i predaji financijskih izvještaja po godišnjem obračunu za period I-XII 2019 | BS | HR
 • Statistički aneks godišnjeg računovodstvenog izvještaja za 2019. godinu | BS | HR
 • Obrazac INV-01 2019 | BS | HR


 • Objašnjenje o izradi i predaji finansijskih izvještaja po godišnjem obračunu za period I-XII 2017.  BS | HR | 
 • Obrazac INV-01 2017  BS | HR | 

 • Uputstvo INV-01 2017  BS | HR |  

 • Statistički aneks godišnjeg računovodstvenog izvještaja za 2017.godinu  BS | HR |  •  

Zakon o porezu na dobit

«Službene novine Federacije BiH», broj 15/16


Zakon o Poreznoj upravi Federacije BiH
Zakon i pravilnici o uplatama na jedinstven račun i raspodjeli javnih prihoda BiH