Aktualni konkursi

Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnom ministarstvu finansija
Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u Sektoru za trezor
Prijem rukovodećih državnih službenika u Federalnom ministarstvu finansija
Javni konkurs u Sektoru za poreznu politiku i javne prihode
Javni konkurs u Sektoru za budžet i javne rashode
Javni konkurs za šefa odsjeka za finansijsko poslovanje, računovodstvo i reviziju
Prijem državnih službenika u FMF-u