Certifikacija internih revizora u FBiH

Javni poziv za certifikaciju internih revizora za javni ciklus - 14  ciklus certifikacije

Javni poziv za iskazivanje interesa za učešće u Stručnoj komisiji Federalnog ministarstva finansija-financija za provođenje postupka certifikacije internih revizora u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine (objavljen u „Večernjem listu“ dana 20.12.2022. godine i „Dnevnom avazu“ 21.12.2022. godine)

Javni poziv za 13. ciklus certifikacije internih revizora za javni sektor (objavljen u „Dnevnom avazu“ i „Večernjem listu“ dana 16.12.2022. godine)

Javni poziv za 12. ciklus certifikacije internih revizora za javni sektor (objavljen u  „Večernjem listu“ i „Dnevnom avazu“  08. i 11.07.2022. godine.)

Javni poziv za 11. ciklus certifikacije internih revizora za javni sektor 

Javni poziv za 10. ciklus certifikacije internih revizora za javni sektor (objavljen u „Dnevnom avazu“ i „Večernjem listu“ dana 28.06.2021. godine).

Javni poziv za certifikaciju internih revizora - 9. ciklus (objavljen u „Dnevnom avazu“ i „Večernjem listu“ dana 10.12.2020. godine).

Javni poziv za 8. ciklus certifikacije internih revizora za javni sektor (objavljen u „Dnevnom avazu“ i „Večernjem listu“ dana 30.06.2020. godine)

Rezultati ispita održanog u četvrtak, 04.6. 2020. godine u 12:00 u Federalnom ministarstvu finansija-financija

Instrukcija za uplatu naknade za stjecanje certifikata internog revizora za javni sektor u Federaciji Bosne i Hercegovine (objavljen u Dnevnom Avazu i Večernjem listu dana 23.12.2019.godine)

Javni poziv za polaganje ispita u svrhu stjecanja certifikata internog revizora za javni sektor u Federaciji Bosne i Hercegovine - 6. ciklus certifikacije (02.07.2019.)


Javni poziv za polaganje ispita u svrhu stjecanja certifikata internog revizora za javni sektor u Federaciji Bosne i Hercegovine


Javni poziv za polaganje ispita u svrhu stjecanja certifikata internog revizora za javni sektor u Federaciji Bosne i Hercegovine


Javni poziv za polaganje ispita u svrhu stjecanja certifikata internog revizora za javni sektor u Federaciji Bosne i Hercegovine


Javni poziv za iskazivanje interesa za strucnu komisiju


Javni poziv za iskazivanje interesa u svrhu stjecanja certifikata internog revizora za javni sektor


Pravilnik o uslovima za obavljanje poslova interne revizije u javnom sektoru u Federaciji BiH


Literatura za polaganje ispita za zvanje interni revizor


Instrukcija za uplatu naknade za stjecanje certifikata internog revizora za javni sektor u Federaciji BiH


Obrazac/prijava za polaganje ispita za stjecanje zvanja interni revizor za javni sektor u Federaciji Bosne i Hercegovine  

 Obavještenja

Obavještavamo kandidate prijavljene u okviru 14. ciklusa certifikacije internih revizora za javni sektor da će odgođeni i popravni ispit biti održan dana 12.10.2023. godine (četvrtak) u Federalnom ministarstvu finansija-financija sa početkom u 12:00 sati.

 

Pravo pristupa navedenim ispitima imaju:

 

1. Prijavljeni kandidati koji su u skladu sa članom 15. stav (8) Pravilnika o uslovima za obavljanje poslova interne revizije u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 95/15, 48/17 i 31/22) prethodno zatražili odgodu ispita, uz napomenu da je stavom (9) istog člana utvrđeno da ukoliko navedeni kandidati ne pristupe gore navedenom ispitnom roku, smatrat će se da ispit nisu položili. Za navedene kandidate ispit će trajati 120 minuta.

 

2. Kandidati koji na ispitu održanom dana 18.09.2023. godine nisu položili jedan, odnosno dva ispitna modula. U skladu sa članom 15. stav (7) Pravilnika o uslovima, navedenim kandidatima ukoliko ne pristupe ponovnom polaganju nepoloženih modula ili na ponovnom polaganju ne polože preostale module, poništavaju se položeni moduli. Ispit za ponovno polaganje traje 60 minuta, a do dana održavanja ispita, potrebno je uplatiti naknadu za ponovno polaganje ispita u iznosu od 400 KM, u skladu sa članom 10. st. (1) i (2) Pravilnika o uslovima.


Rezultati ispita održanog u ponedjeljak, 18.09.2023. godine u 12:00 u FMF


 

Ispit za stjecanje zvanja interni revizor za javni sektor zakazan je u ponedjeljak, 18.09.2023. godine u 12:00 sati u Federalnom ministarstvu finansija/financija, ul. Mehmeda Spahe 5, Sarajevo.


 

Pravo pristupa ispitu imaju kandidati koji dostave blagovremene i potpune prijave u skladu sa Javnim pozivom br. 10-11-7-1-4699/23 od 23.06.2023. godine.

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 033/253-523 i e-mail: monja.ljepava@fmf.gov.ba


Rezultati ispita održanog 30.03.2023. godine u FMF


Obavještavamo kandidate prijavljene u okviru 13. ciklusa certifikacije internih revizora za javni sektor da će odgođeni i popravni ispit biti održan dana 19.04.2023. godine (srijeda) u Federalnom ministarstvu finansija-financija sa početkom u 12:00 sati.

 

Pravo pristupa navedenim ispitima imaju:

 

1. Prijavljeni kandidati koji su u skladu sa članom 15. stav (8) Pravilnika o uslovima za obavljanje poslova interne revizije u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 95/15, 48/17 i 31/22) prethodno zatražili odgodu ispita, uz napomenu da je stavom (9) istog člana utvrđeno da ukoliko navedeni kandidati ne pristupe gore navedenom ispitnom roku, smatrat će se da ispit nisu položili. Za navedene kandidate ispit će trajati 120 minuta.

 

2. Kandidati koji na ispitu održanom dana 30.03.2023. godine nisu položili jedan, odnosno dva ispitna modula. U skladu sa članom 15. stav (7) Pravilnika o uslovima, navedenim kandidatima ukoliko ne pristupe ponovnom polaganju nepoloženih modula ili na ponovnom polaganju ne polože preostale module, poništavaju se položeni moduli. Ispit za ponovno polaganje traje 60 minuta, a do dana održavanja ispita, potrebno je uplatiti naknadu za ponovno polaganje ispita u iznosu od 400 KM, u skladu sa članom 10. st. (1) i (2) Pravilnika o uslovima.


REZULTATI  ISPITA_12_ciklus_09.11.2022


Rezultati ispita održanog u četvrtak, 20.10.2022. godine u 12:00 u Federalnom ministarstvu finansija-financija 


Obavještavaju se kandidati prijavljeni u okviru 12. ciklusa certifikacije internih revizora da će se odgođeni/ponovljeni ispit za stjecanje zvanja interni revizor za javni sektor održati u četvrtak, 20.10.2022. godine u 12:00, u Federalnom ministarstvu financija-finansija, ul. Mehmeda Spahe 5, Sarajevo.

 

Pravo pristupa zakazanom ispitu imaju:

  1. Prijavljeni kandidati koji su u skladu sa članom 15. stav (8) Pravilnika o uslovima za obavljanje poslova interne revizije u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 95/15, 48/17 i 31/22) prethodno zatražili odgodu ispita, uz napomenu da je stavom (2) istog člana utvrđeno da ukoliko navedeni kandidati ne pristupe gore navedenom ispitnom roku, smatraće se da ispit nisu položili. Za navedene kandidate ispit će trajati 120 minuta.

 

  1. Kandidati koji na ispitu održanom dana 29.09.2022. godine nisu položili jedan, odnosno dva ispitna modula.  U skladu sa članom 15. stav (7) Pravilnika o uslovima, navedenim kandidatima ukoliko ne pristupe ponovnom polaganju nepoloženih modula ili na ponovnom polaganju ne polože preostale module, poništavaju se položeni moduli. Ispit za ponovno polaganje traje 60 minuta, a do dana održavanja ispita, potrebno je uplatiti naknadu za ponovno polaganje ispita u iznosu od 400 KM, u skladu sa članom 10. st. (1) i (2) Pravilnika o uslovima.

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 033 253 481 i email  belma.islamovic@fmf.gov.ba 


Rezultati ispita održanog 29.09.2022. godine u FMF


Ispit za stjecanje zvanja interni revizor za javni sektor zakazan je za četvrtak, 29.09.2022. godine u 12:00, u Federalnom ministarstvu finansija/financija, ul. Mehmeda Spahe 5, Sarajevo.

Pravo pristupa ispitu imaju  kandidati koji su dostavili prijave u skladu sa Javnim pozivom br. 10-11-7-1-5035/22 od 23.06.2022. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 033 253 481 i email: belma.islamovic@fmf.gov.ba.


Rezultati ispita održanog u utorak, 17.05.2022. godine u 12:00 u Federalnom ministarstvu finansija-financija 


Obavještavamo kandidate prijavljene u okviru 11. ciklusa certifikacije internih revizora za javni sektor da će popravni ispit biti održan dana 17.05.2022. godine (utorak) u Federalnom ministarstvu finansija-financija sa početkom u 12:00 sati.

 

Pravo pristupa navedenim ispitima imaju kandidati koji na ispitu održanom dana 21.04.2022. godine nisu položili jedan, odnosno dva ispitna modula.  U skladu sa članom 15. stav (7) Pravilnika o uslovima, navedenim kandidatima ukoliko ne pristupe ponovnom polaganju nepoloženih modula ili na ponovnom polaganju ne polože preostale module, poništavaju se položeni moduli. Ispit za ponovno polaganje traje 60 minuta, a do dana održavanja ispita, potrebno je uplatiti naknadu za ponovno polaganje ispita u iznosu od 400 KM, u skladu sa članom 10. st. (1) i (2) Pravilnika o uslovima.


Rezultati ispita održanog u četvrtak, 21.04.2022. godine u 12:00 u Federalnom ministarstvu finansija-financija


Rezultati ispita održanog u četvrtak, 24.03.2022. godine u 12:00 u Federalnom ministarstvu finansija-financija 


Obavještavamo kandidate prijavljene u okviru 11. ciklusa certifikacije internih revizora za javni sektor da će odgođeni i popravni ispit biti održani dana 21.04.2022. godine (četvrtak) u Federalnom ministarstvu finansija-financija sa početkom u 12:00 sati.

 

Pravo pristupa navedenim ispitima imaju:

 

1. Prijavljeni kandidati koji su u skladu sa članom 15. stav (8) Pravilnika o uslovima za obavljanje poslova interne revizije u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 95/15 i 48/17) prethodno zatražili odgodu ispita, uz napomenu da je stavom (2) istog člana utvrđeno da ukoliko navedeni kandidati ne pristupe gore navedenom ispitnom roku, smatraće se da ispit nisu položili. Za navedene kandidate ispit će trajati 120 minuta.

 

2. Kandidati koji na ispitu održanom dana 24.03.2022. godine nisu položili jedan, odnosno dva ispitna modula.  U skladu sa članom 15. stav (7) Pravilnika o uslovima, navedenim kandidatima ukoliko ne pristupe ponovnom polaganju nepoloženih modula ili na ponovnom polaganju ne polože preostale module, poništavaju se položeni moduli. Ispit za ponovno polaganje traje 60 minuta, a do dana održavanja ispita, potrebno je uplatiti naknadu za ponovno polaganje ispita u iznosu od 400 KM, u skladu sa članom 10. st. (1) i (2) Pravilnika o uslovima.


Obavještavaju se kandidati prijavljeni u okviru 10. ciklusa certifikacije internih revizora da će se ponovljeni ispit za stjecanje zvanja interni revizor za javni sektor održati u četvrrtak, 11.11.2021. godine u 12:00, u Federalnom ministarstvu financija-finansija, ul. Mehmeda Spahe 5, Sarajevo.

Pravo pristupa zakazanom ispitu imaju kandidati koji na ispitu održanom dana 20.10.2021. godine nisu položili jedan, odnosno dva ispitna modula.  

U skladu sa članom 15. stav (7) Pravilnika o uslovima, navedenim kandidatima ukoliko ne pristupe ponovnom polaganju nepoloženih modula ili na ponovnom polaganju ne polože preostale module, poništavaju se položeni moduli.

Ispit za ponovno polaganje traje 60 minuta, a do dana održavanja ispita, potrebno je uplatiti naknadu za ponovno polaganje ispita u iznosu od 400 KM, u skladu sa članom 10. st. (1) i (2) Pravilnika o uslovima.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 033 253 481 i email adresu: belma.islamovic@fmf.gov.ba

 


Obavještavaju se kandidati u okviru 10. ciklusa certifikacije internih revizora za javni sektor da je ispit za stjecanje zvanja interni revizor za javni sektor zakazan u četvrtak, 30.09.2021. godine u Federalnom ministarstvu finansija/financija, ul. Mehmeda Spahe br. 5, Sarajevo. O detaljima provođenja ispita prijavljeni kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 033/253-481 i 033/253-523 i email adrese: belma.islamovic@fmf.gov.ba  i ivana.vrancic@fmf.gov.ba.

 


Obavještavaju se kandidati prijavljeni u okviru 8. ciklusa certifikacije internih revizora da će se odgođeni ispit za stjecanje zvanja interni revizor za javni sektor održati u utorak, 20.10.2020. godine u 12:00, u Federalnom ministarstvu financija-finansija, ul. Mehmeda Spahe 5, Sarajevo. Pravo pristupa zakazanom ispitu imaju prijavljeni kandidati koji su u skladu sa članom 15. stav (8) Pravilnika o uslovima za obavljanje poslova interne revizije u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 95/15 i 48/17) prethodno zatražili odgodu ispita, uz napomenu da je stavom (2) istog člana utvrđeno da ukoliko navedeni kandidati ne pristupe gore navedenom ispitnom roku, smatraće se da ispit nisu položili.