Certifikacija internih revizora u FBiH

Javni poziv za 11. ciklus certifikacije internih revizora za javni sektor 

Javni poziv za 10. ciklus certifikacije internih revizora za javni sektor (objavljen u „Dnevnom avazu“ i „Večernjem listu“ dana 28.06.2021. godine).

Javni poziv za certifikaciju internih revizora - 9. ciklus (objavljen u „Dnevnom avazu“ i „Večernjem listu“ dana 10.12.2020. godine).

Javni poziv za 8. ciklus certifikacije internih revizora za javni sektor (objavljen u „Dnevnom avazu“ i „Večernjem listu“ dana 30.06.2020. godine)

Rezultati ispita održanog u četvrtak, 04.6. 2020. godine u 12:00 u Federalnom ministarstvu finansija-financija

Instrukcija za uplatu naknade za stjecanje certifikata internog revizora za javni sektor u Federaciji Bosne i Hercegovine (objavljen u Dnevnom Avazu i Večernjem listu dana 23.12.2019.godine)

Javni poziv za polaganje ispita u svrhu stjecanja certifikata internog revizora za javni sektor u Federaciji Bosne i Hercegovine - 6. ciklus certifikacije (02.07.2019.)


Javni poziv za polaganje ispita u svrhu stjecanja certifikata internog revizora za javni sektor u Federaciji Bosne i Hercegovine


Javni poziv za polaganje ispita u svrhu stjecanja certifikata internog revizora za javni sektor u Federaciji Bosne i Hercegovine


Javni poziv za polaganje ispita u svrhu stjecanja certifikata internog revizora za javni sektor u Federaciji Bosne i Hercegovine


Javni poziv za iskazivanje interesa za strucnu komisiju


Javni poziv za iskazivanje interesa u svrhu stjecanja certifikata internog revizora za javni sektor


Pravilnik o uslovima za obavljanje poslova interne revizije u javnom sektoru u Federaciji BiH


Literatura za polaganje ispita za zvanje interni revizor


Instrukcija za uplatu naknade za stjecanje certifikata internog revizora za javni sektor u Federaciji BiH


Obrazac/prijava za polaganje ispita za stjecanje zvanja interni revizor za javni sektor u Federaciji Bosne i Hercegovine  

 Obavještenja

Obavještavaju se kandidati prijavljeni u okviru 10. ciklusa certifikacije internih revizora da će se ponovljeni ispit za stjecanje zvanja interni revizor za javni sektor održati u četvrrtak, 11.11.2021. godine u 12:00, u Federalnom ministarstvu financija-finansija, ul. Mehmeda Spahe 5, Sarajevo.

Pravo pristupa zakazanom ispitu imaju kandidati koji na ispitu održanom dana 20.10.2021. godine nisu položili jedan, odnosno dva ispitna modula.  

U skladu sa članom 15. stav (7) Pravilnika o uslovima, navedenim kandidatima ukoliko ne pristupe ponovnom polaganju nepoloženih modula ili na ponovnom polaganju ne polože preostale module, poništavaju se položeni moduli.

Ispit za ponovno polaganje traje 60 minuta, a do dana održavanja ispita, potrebno je uplatiti naknadu za ponovno polaganje ispita u iznosu od 400 KM, u skladu sa članom 10. st. (1) i (2) Pravilnika o uslovima.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 033 253 481 i email adresu: belma.islamovic@fmf.gov.ba

 


Obavještavaju se kandidati u okviru 10. ciklusa certifikacije internih revizora za javni sektor da je ispit za stjecanje zvanja interni revizor za javni sektor zakazan u četvrtak, 30.09.2021. godine u Federalnom ministarstvu finansija/financija, ul. Mehmeda Spahe br. 5, Sarajevo. O detaljima provođenja ispita prijavljeni kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 033/253-481 i 033/253-523 i email adrese: belma.islamovic@fmf.gov.ba  i ivana.vrancic@fmf.gov.ba.

 


Obavještavaju se kandidati prijavljeni u okviru 8. ciklusa certifikacije internih revizora da će se odgođeni ispit za stjecanje zvanja interni revizor za javni sektor održati u utorak, 20.10.2020. godine u 12:00, u Federalnom ministarstvu financija-finansija, ul. Mehmeda Spahe 5, Sarajevo. Pravo pristupa zakazanom ispitu imaju prijavljeni kandidati koji su u skladu sa članom 15. stav (8) Pravilnika o uslovima za obavljanje poslova interne revizije u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 95/15 i 48/17) prethodno zatražili odgodu ispita, uz napomenu da je stavom (2) istog člana utvrđeno da ukoliko navedeni kandidati ne pristupe gore navedenom ispitnom roku, smatraće se da ispit nisu položili.