Interna revizija

Izvještavanje o internoj reviziji

 

 

 

 

  • Poziv za dostavu GI-IR za 2015. godinu
  • Obrazac GI-IR


Edukacija i upravljanje kvalitetom interne revizije