Državna pomoć

Obrazac za praćenje dodijeljene državne potpore

PRILOG - ( Tabela I za popis državne pomoći u FBiH)

Obrazac za prijavljivanje programa državne pomoći u FBiH

Obrazac za prijavljivanje programa državne pomoći u FBiH

Zakonodavni okvir

ZAKON o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini 


UREDBA о načinu i procedurama priјаvljivаnjа  | SN 104/13 |

UREDBA o načinu vođenja i metodologiji popisa programa državne pomoći u Federaciji Bosne i Hercegovine 

  • BS HR | SR (SN FBiH 41/15)