Državna pomoć

PRILOG - ( Tabela I za popis državne pomoći u FBiH)Uredba o namjeni, kriterijumima i uslovima za dodjelu državne pomoći u Federaciji Bosne i Hercegovine
Uredba o uslovima i postupku za dodjelu DP male vrijednosti - de minimis
Uredba o uslovima za dodjelu državne pomoći u obliku naknade za obavljanje i izvršenje javnih usluga privrednim subjektima kojima je povjereno obavljanje usluga od opšteg ekonomskog interesa
Godišnji izvještaj iz 2018
Godišnji izvještaj o dodijeljenoj državnoj pomoći u 2017. godini
Godišnji izvještaj o dodijeljenoj državnoj pomoći u FBiH 2016.
Obrazac za prijavljivanje programa državne pomoći u FBiH

Obrazac za prijavljivanje programa državne pomoći u FBiH

Zakonodavni okvir

ZAKON o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini 


UREDBA о načinu i procedurama priјаvljivаnjа  | SN 104/13 |

UREDBA o načinu vođenja i metodologiji popisa  | SN 48/12 |

UREDBA o načinu vođenja i metodologiji popisa programa državne pomoći u Federaciji Bosne i Hercegovine 

  • BS HR | SR (SN FBiH 41/15)