Javni dug

 


 


 

 


 Nedospjeli dug Vlade FBiH u obliku vrijednosnih papira