Javni dug

 


 
Nedospjeli dug Vlade FBiH u obliku vrijednosnih papira