Ostvareni i raspoređeni javni prihodiJAVNI PRIHODI OKTOBAR/LISTOPAD 2018. GODINE

 

Pregled ostvarenja prihoda od indirektnih poreza sa Jedinstvenog računa za korisnike u Federaciji Bosne i Hercegovine

 

JAVNI PRIHODI SEPTEMBAR/RUJAN 2018. GODINE
JAVNI PRIHODI AUGUST/KOLOVOZ 2018. GODINE
JAVNI PRIHODI Decembar/Prosinac 2017. godine

 


Pregled ostvarenja raspoloživih prihoda sa Jedinstvenog računa za Federaciju Bosne i Hercegovine

Decembar / Prosinac 2017. godine

JAVNI PRIHODI DECEMBAR/PROSINAC 2016. GODINE
 

Pregled ostvarenja prihoda od indirektnih poreza sa Jedinstvenog računa za korisnike u Federaciji Bosne i Hercegovine

Javni prihodi novembar/studeni 2016. godine

 


Pregled ostvarenja prihoda od indirektnih poreza sa Jedinstvenog računa za korisnike u Federaciji Bosne i Hercegovine

Javni prihodi Juni/Lipanj 2016. godine

Pregled ostvarenja prihoda od indirektnih poreza sa Jedinstvenog računa za korisnike u Federaciji Bosne i Hercegovine

Pregled ostvarenja raspoloživih prihoda sa Jedinstvenog računa za Federaciju Bosne i Hercegovine | Kumulativ

Pregled ostvarenja raspoloživih prihoda sa Jedinstvenog računa za  Federaciju Bosne i Hercegovine