Ostvareni i raspoređeni javni prihodiJAVNI PRIHODI JUNI/LIPANJ 2019. GODINE

 


Pregled ostvarenja prihoda od indirektnih poreza sa Jedinstvenog računa za korisnike u Federaciji Bosne i Hercegovine

Juni/Lipanj 2019.godine 


Raspodjela raspoloživog namjenskog dijela putarine 0,25 KM/l naftnog derivata između korisnika u Federaciji BiH

Juni/Lipanj 2019.godine 

 

JAVNI PRIHODI MAJ/SVIBANJ 2019. GODINE

 

 


Pregled ostvarenja prihoda od indirektnih poreza sa Jedinstvenog računa za korisnike u Federaciji Bosne i Hercegovine

Maj/Svibanj 2019. godine 


Raspodjela raspoloživog namjenskog dijela putarine 0,25 KM/l naftnog derivata između korisnika u Federaciji BiH

Maj/Svibanj 2019. godine 

 

JAVNI PRIHODI APRIL/TRAVANJ 2019. GODINE

 


Pregled ostvarenja prihoda od indirektnih poreza sa Jedinstvenog računa za korisnike u Federaciji Bosne i Hercegovine

April/Travanj 2019. godine 


Raspodjela raspoloživog namjenskog dijela putarine 0,25 KM/l naftnog derivata između korisnika u Federaciji BiH

April/Travanj 2019. godine 

 

JAVNI PRIHODI MART/OŽUJAK 2019. GODINE

 


Pregled ostvarenja prihoda od indirektnih poreza sa Jedinstvenog računa za korisnike u Federaciji Bosne i Hercegovine


Raspodjela raspoloživog namjenskog dijela putarine 0,25 KM/l naftnog derivata između korisnika u Federaciji BiH

 

JAVNI PRIHODI FEBRUAR/VELJAČA 2019. GODINE

 


Pregled ostvarenja prihoda od indirektnih poreza sa Jedinstvenog računa za korisnike u Federaciji Bosne i Hercegovine


Raspodjela raspoloživog namjenskog dijela putarine 0,25 KM/l naftnog derivata između korisnika u Federaciji BiH

 

JAVNI PRIHODI JANUAR/SIJEČANJ 2019. GODINE

 


Pregled ostvarenja prihoda od indirektnih poreza sa Jedinstvenog računa za korisnike u Federaciji Bosne i Hercegovine


Raspodjela raspoloživog namjenskog dijela putarine 0,25 KM/l naftnog derivata između korisnika u Federaciji BiH

 

JAVNI PRIHODI JANUAR/SIJEČANJ - DECEMBAR/PROSINAC 2018. GODINE
JAVNI PRIHODI DECEMBAR/PROSINAC 2018. GODINE

 


Pregled ostvarenja prihoda od indirektnih poreza sa Jedinstvenog računa za korisnike u Federaciji Bosne i Hercegovine


 

JAVNI PRIHODI NOVEMBAR/STUDENI 2018. GODINE
JAVNI PRIHODI OKTOBAR/LISTOPAD 2018. GODINE
JAVNI PRIHODI SEPTEMBAR/RUJAN 2018. GODINE
JAVNI PRIHODI AUGUST/KOLOVOZ 2018. GODINE
JAVNI PRIHODI Decembar/Prosinac 2017. godine

 


Pregled ostvarenja raspoloživih prihoda sa Jedinstvenog računa za Federaciju Bosne i Hercegovine

Decembar / Prosinac 2017. godine

JAVNI PRIHODI DECEMBAR/PROSINAC 2016. GODINE
 

Pregled ostvarenja prihoda od indirektnih poreza sa Jedinstvenog računa za korisnike u Federaciji Bosne i Hercegovine

Javni prihodi novembar/studeni 2016. godine

 


Pregled ostvarenja prihoda od indirektnih poreza sa Jedinstvenog računa za korisnike u Federaciji Bosne i Hercegovine

Javni prihodi Juni/Lipanj 2016. godine

Pregled ostvarenja prihoda od indirektnih poreza sa Jedinstvenog računa za korisnike u Federaciji Bosne i Hercegovine

Pregled ostvarenja raspoloživih prihoda sa Jedinstvenog računa za Federaciju Bosne i Hercegovine | Kumulativ

Pregled ostvarenja raspoloživih prihoda sa Jedinstvenog računa za  Federaciju Bosne i Hercegovine