Ostvareni i raspoređeni javni prihodi

JAVNI PRIHODI JANUAR/SIJEČANJ - DECEMBAR/PROSINAC 2017. GODINE

 


Pregled ostvarenja raspoloživih prihoda sa Jedinstvenog računa za Federaciju Bosne i Hercegovine

JAVNI PRIHODI Decembar/Prosinac 2017. godine

 


Pregled ostvarenja raspoloživih prihoda sa Jedinstvenog računa za Federaciju Bosne i Hercegovine

Decembar / Prosinac 2017. godine

JAVNI PRIHODI NOVEMBAR/STUDENI 2017. GODINE

 


Pregled ostvarenja raspoloživih prihoda sa Jedinstvenog računa za Federaciju Bosne i Hercegovine

Novembar / Studeni 2017. godine

JAVNI PRIHODI DECEMBAR/PROSINAC 2016. GODINE
 

Pregled ostvarenja prihoda od indirektnih poreza sa Jedinstvenog računa za korisnike u Federaciji Bosne i Hercegovine

Javni prihodi novembar/studeni 2016. godine

 


Pregled ostvarenja prihoda od indirektnih poreza sa Jedinstvenog računa za korisnike u Federaciji Bosne i Hercegovine

Javni prihodi Juni/Lipanj 2016. godine

Pregled ostvarenja prihoda od indirektnih poreza sa Jedinstvenog računa za korisnike u Federaciji Bosne i Hercegovine

Pregled ostvarenja raspoloživih prihoda sa Jedinstvenog računa za Federaciju Bosne i Hercegovine | Kumulativ

Pregled ostvarenja raspoloživih prihoda sa Jedinstvenog računa za  Federaciju Bosne i Hercegovine