Budžet


Strategija reforme upravljanja javnim financijama u FBiH 2017.-2020. BS | EN 


PRAVILNIK o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu Budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine


ODLUKA o procedurama za dodjelu finansijskih sredstava iz tekuće rezerve budžeta Federacije Bosne i Hercegovine 

 • BS HR | SR (SN FBiH 106/14)


BUDŽET FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU

Budžet Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu 
 

 • Član 1 BS | HR 
 • Prihodi (prihodi, primici i financiranje) BS HR 
 • Rashodi – opća BS | HR 
 • Rashodi –posebna BS | HR 
 • Zakon o izvršavanju Budžeta BS HR 

 

REBALANS BUDŽETA/PRORAČUNA FBIH ZA 2019.GODINU

>> Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju budžeta FBiH za 2019.godinu

 

 • Član 1. | BS HR 
 • Član 4. | BS HR |
 • Prihodi, primitci i financiranje | BS | HR | 
 • Rashodi opći dio | BS | HR | 
 • Rashodi posebni dio | BS | HR | 
ZAKON O IZVRŠAVANJU BUDŽETA ZA 2019.GODINU

Zakon o izvršavanju Budžeta za 2019. godinu BS | HR 

SMJERNICE EKONOMSKE I FISKALNE POLITIKE FBIH ZA RAZDOBLJE 2020-2022
SMJERNICE EKONOMSKE I FISKALNE POLITIKE FBIH ZA RAZDOBLJE 2020-2022  BH I HR I SR 
Smjernice ekonomske i fiskalne politike 2019-2021
BUDŽET FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2018. GODINU

Budžet Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu 
 

 • Član 1 BS | HR 
 • Prihodi (prihodi, primici i financiranje) BS | HR 
 • Rashodi – opća BS | HR 
 • Rashodi –posebna BS | HR 
 • Kapitalni projekti uz Budžet za 2018. BS 
 • Budžet – član 4 BS HR 
 • Zakon o izvršavanju Budžeta BS | HR SR

 

REBALANS BUDŽETA/PRORAČUNA FBIH ZA 2017.GODINU

>> Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju budžeta FBiH za 2017.godinu

 

 • Član 1. | BS | HR | 
 • Član 4. | BS | HR |
 • Prihodi, primitci i financiranje | BS HR | 
 • Rashodi opći dio | BS | HR | 
 • Rashodi posebni dio | BS HR | 
Dokument okvirnog budžeta FBiH 2018. - 2020.
Zakon o izvršavanju Budžeta za 2017.godinu

Zakon o izvršavanju Budžeta za 2017.godinu BS | HR 

BUDŽET FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2017. GODINU

Budžet Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu 

 

 • Član 1. BS | HR 
 • Član 4. BS | HR 
 • Prihodi, primici i finansiranje BS | HR 
 • Opšti dio BS | HR 
 • Posebni dio BS | HR 
Dokument okvirnog budžeta FBiH 2017. - 2019.
ZAKON o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine | 2016.godina |
Budžet Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu

Budžet Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu 

 

Dokument okvirnog budžeta/proračuna FBiH 2016.-2018.
Izvještaj o izvršenju budžeta

Izvještaj o izvršenju Budžeta FBiH za 2018.

 


Izvještaj o izvršenju Budžeta od 01.01. do 30.09.2018.
 


Izvještaj o izvršenju Budžeta za I. kvartal 2018. 


Izvještaj o izvršenju Budžeta FBiH za 2017.
 

Konsolidirani Izvještaj o izvršenju budžeta svih nivoa vlasti za 2017.


Izvještaj o izvršenju Budžeta od 01.01. do 30.09.2017.
 


Izvještaj o izvršenju Budžeta od 1.1. do 30.6.2017.
 


Konsolidirani izvještaj za sve nivoe vlasti u F BiH za 1.1.-31.7.2017.


Konsolidirani izvještaj za sve nivoe vlasti u F BiH za 1.1.-31.3.2017.


Konsolidirani izvještaj za sve nivoe vlasti u F BiH za 1.1.-31.12.2016.


Izvještaj o izvršenju Budžeta FBiH za 2016.
 


Izvještaj o izvršenju Budžeta FBiH od 1.1. do 30.09.2016.


 

Konsolidirani izvještaj o izvršenju Budžeta FBiH i nižih nivoa vlasti III Q 2016 
 


Izvještaj o izvršenju Budžeta FBiH od 1.1. do 30.6.2016.

 


Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta svih nivoa vlasti u Federaciji 1.1.-31.3.2016.

 

Izvještaj o izvršenju budžeta-proračuna od 1.1. do 31.12. 2015. godine

Obrazac 1: Pregled prihoda, primitaka i finansiranja po ekonomskim kategorijama

Obrazac 2: Rashodi i izdaci po ekonomskim kategorijama

Obrazac 3: Posebni podaci o plaćama i broju zaposlenih

Obrazac 4: Posebni podaci o tekućim i kapitalnim transferima

Obrazac 5: Klasifikacija rashoda i izdataka budžeta po funkcionalnoj klasifikaciji

Obrazac 6: Registar doznaka iz tekuće rezerve Budžeta -  Vlada FBiH

Obrazac 6: Registar doznaka iz tekuće rezerve Budžeta -  premijer

Obrazac 6:  Registar doznaka iz tekuće rezerve budžeta - dopremijer 1

Obrazac 6: Registar doznaka iz tekuće rezerve Budžeta -  dopremijer 2

Rashodi i izdaci po budžetskim korisnicima

Obrazac 8: Pregled prihoda, primitaka, rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama

 


Izvještaj o izvršenju budžeta od 1.1. do 30.6.2015.godine

 


Izvještaj o izvršenju budžeta 2014.godina

 


Izvještaj o izvršenju budžeta 2013.godina

 

Budžet/proračun FBiH za 2015.godinu

>> Zakon o izvršavanju Proračuna FBiH za 2015. godinu | BS | HR | SR |

 

 • Član 1. | BS | HR
 • Član 4. | BS | HR |
 • Prihodi, primitci i financiranje | BS | HR
 • Opći dio | BS | HR
 • Posebni dio | BS | HR

Finansijska Transparentnost


BUDŽET FBIH 2016. GODINE

2,598,862,123.000 KM