Budžet

Obavijest o raspravi za Nacrt budžeta FBiH za 2022. godinu i za Zakon o izvršavanju budžeta za 2022. godinu


Nacrt Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu 

Zakon o izvršavanju Budžeta FBiH za 2022. godinu | BS | HR | SR
Član 1. Nacrta budžeta FBiH za 2022. godinu | BS | HR 
Član 2. Prihodi Nacrta budžeta za 2022. godinu | BS | HR
Član 3. Opći rashodi nacrta budžeta za 2022. godinu | BS | HR
Posebni rashodi Nacrta budžeta za 2022. godinu | BS | HR


Obavijest o raspravi Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proračunima

 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u FBiH | BH | HR | SR


PRAVILNIK o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu Budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine


ODLUKA o procedurama za dodjelu finansijskih sredstava iz tekuće rezerve budžeta Federacije Bosne i Hercegovine BUDŽET FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2023. GODINU

Budžet Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu

 

Član 1  BS|HR

Član 4 - trojezično 

Prihodi (prihodi, primici i financiranje)  BS|HR

Rashodi – opća  BS|HR

Rashodi – posebna  BS|HR

Pregled kapitalnih projekata 2023 - 2025  

BUDŽET FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2022. GODINU

Budžet Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu

 

Član 1  BS|HR

Prihodi (prihodi, primici i financiranje)  BS|HR

Rashodi – opća  BS|HR

Rashodi – posebna  BS|HR

Pregled kapitalnih projekata 2022 - 2024  

STRATEGIJA REFORME UPRAVLJANJA JAVNIM FINANSIJAMA/FINANCIJAMA

Godišnji izvještaj o realizaciji strategije upravljanja javnim finansijama za 2021. god.

Strategija reforme upravljanja javnim financijama  2021 – 2025. BS | HR | SR

Strategija reforme upravljanja javnim financijama u FBiH 2017.-2020. BS | EN 

 
BUDŽET FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2021. GODINU

Budžet Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu 
 

 • Član 1 BS | HR 
 • Prihodi (prihodi, primici i financiranje) BS HR 
 • Rashodi – opća BS | HR 
 • Rashodi –posebna BS | HR 
 • Član 4 BS HR 

Pregled kapitalnih projekata 2020 - 2022

Zakon o izvršavanju Budžeta za 2021. godinu

Zakon o izmjenama Zakona o izvršavanju proračuna FBiH za 2021. godinu.docx

BUDŽET FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2020. GODINU

Budžet Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu 
 

 • Član 1 BS | HR 
 • Prihodi (prihodi, primici i financiranje) BS HR 
 • Rashodi – opća BS | HR 
 • Rashodi –posebna BS | HR 
 • Član 4 BS HR 

Pregled kapitalnih projekata 2020 - 2022

Zakon o izvršavanju Budžeta za 2020 BS | HR

BUDŽET FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU

Budžet Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu 
 

 • Član 1 BS | HR 
 • Prihodi (prihodi, primici i financiranje) BS HR 
 • Rashodi – opća BS | HR 
 • Rashodi –posebna BS | HR 
 • Zakon o izvršavanju Budžeta BS HR 

 

REBALANS BUDŽETA/PRORAČUNA FBIH ZA 2020.GODINU

>> Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju budžeta FBiH za 2020.godinu | BS | HR |

 

 • Član 1. | BS HR 
 • Član 4. | BS HR |
 • Prihodi, primitci i financiranje | BS | HR | 
 • Rashodi opći dio | BS | HR | 
 • Rashodi posebni dio | BS | HR | 
REBALANS BUDŽETA/PRORAČUNA FBIH ZA 2019.GODINU

>> Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju budžeta FBiH za 2019.godinu

 

 • Član 1. | BS HR 
 • Član 4. | BS HR |
 • Prihodi, primitci i financiranje | BS | HR | 
 • Rashodi opći dio | BS | HR | 
 • Rashodi posebni dio | BS | HR | 
ZAKON O IZVRŠAVANJU BUDŽETA ZA 2019.GODINU

Zakon o izvršavanju Budžeta za 2019. godinu BS | HR 

BUDŽET FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2018. GODINU

Budžet Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu 
 

 • Član 1 BS | HR 
 • Prihodi (prihodi, primici i financiranje) BS | HR 
 • Rashodi – opća BS | HR 
 • Rashodi –posebna BS | HR 
 • Kapitalni projekti uz Budžet za 2018. BS 
 • Budžet – član 4 BS HR 
 • Zakon o izvršavanju Budžeta BS | HR SR

 

REBALANS BUDŽETA/PRORAČUNA FBIH ZA 2017.GODINU

>> Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju budžeta FBiH za 2017.godinu

 

 • Član 1. | BS | HR | 
 • Član 4. | BS | HR |
 • Prihodi, primitci i financiranje | BS HR | 
 • Rashodi opći dio | BS | HR | 
 • Rashodi posebni dio | BS HR | 
Zakon o izvršavanju Budžeta za 2017.godinu

Zakon o izvršavanju Budžeta za 2017.godinu BS | HR 

BUDŽET FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2017. GODINU

Budžet Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu 

 

 • Član 1. BS | HR 
 • Član 4. BS | HR 
 • Prihodi, primici i finansiranje BS | HR 
 • Opšti dio BS | HR 
 • Posebni dio BS | HR 
ZAKON o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine | 2016.godina |
Budžet Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu

Budžet Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu 

 

Izvještaj o izvršenju budžeta

Obrazac 8 - Konsolidirani pregled izvršenja budžeta svih nivoa vlasti II. kvartal 2022. godine

Konsolidirani izvještaj o izvršenju Budžeta svih nivoa vlasti za II. kvartal 2022. godine


Obrazac 8 - Konsolidirani pregled svih nivoa vlasti I. kvartal 2022. godine

Konsolidirani izvještaj o izvršenju Budžeta svih nivoa vlasti za I. kvartal 2022. godine


Obrazac 8 Konsolidirani pregled svih nivoa vlasti FBiH od 1.1. do 30.9.2021.

Konsolidirani izvještaj o izvršenju Budžeta svih nivoa vlasti za 6. mjeseci 2021. godine

Obrazac 8_Konsolidirani pregled svih nivoa vlasti u FBiH za 6 mjeseci 2021. godine


Konsolidirani izvještaj za sve nivoe vlasti u Federaciji BiH

Obrazac 8 - 1.1.-31.3.2021

Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta svih nivoa vlasti za 2020. godinu
Obrazac 8 - Konsolidovani pregled svih nivoa vlasti u FBiH za 2020. godinu

Konsolidacija - analiza II Q 2020
Konsolidirani izvještaj za sve nivoe vlasti u FBiH II Q 2020

Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta Federacije BiH, kantona, općina i finansijskih planova vanbudžetskih fondova Federacije BiH za period Januar - Mart 2020. godine

Obrazac 8 - Konsolidirani izvještaj o izvršenju budžeta svih nivoa vlasti u FBiH I. kvartal


Izvještaj o izvršenju Budžeta FBiH za 2020.

 

Izvješće o izvršenju Proračuna od 1.1. do 31.12.2020

Izvještaj o izvršenju Budžeta FBiH od 1.1. do 31.9.2020.

 

 

Izvještaj o izvršenju Budžeta FBiH od 1.1. do 31.6.2020.

 

 

Izvještaj o izvršenju Budžeta FBiH od 1.1. do 31.3.2020.

 


 

Izvještaj o izvršenju Budžeta FBiH za 2019.

 

 

Izvještaj o izvršenju Budžeta FBiH od 1.1. do 31.9.2019.

 

 

Izvještaj o izvršenju Budžeta FBiH od 1.1. do 31.6.2019.

 

 

Izvještaj o izvršenju Budžeta FBiH od 1.1. do 31.3.2019.

 


 
 

Izvještaj o izvršenju Budžeta FBiH za 2018.

 


Izvještaj o izvršenju Budžeta od 01.01. do 30.09.2018.
 


Izvještaj o izvršenju Budžeta za I. kvartal 2018. 


Izvještaj o izvršenju Budžeta FBiH za 2017.
 

Konsolidirani Izvještaj o izvršenju budžeta svih nivoa vlasti za 2017.


Izvještaj o izvršenju Budžeta od 01.01. do 30.09.2017.
 


Izvještaj o izvršenju Budžeta od 1.1. do 30.6.2017.
 


Konsolidirani izvještaj za sve nivoe vlasti u F BiH za 1.1.-31.7.2017.


Konsolidirani izvještaj za sve nivoe vlasti u F BiH za 1.1.-31.3.2017.


Konsolidirani izvještaj za sve nivoe vlasti u F BiH za 1.1.-31.12.2016.


Izvještaj o izvršenju Budžeta FBiH za 2016.
 


Izvještaj o izvršenju Budžeta FBiH od 1.1. do 30.09.2016.


 

Konsolidirani izvještaj o izvršenju Budžeta FBiH i nižih nivoa vlasti III Q 2016 
 


Izvještaj o izvršenju Budžeta FBiH od 1.1. do 30.6.2016.

 


Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta svih nivoa vlasti u Federaciji 1.1.-31.3.2016.

 

Izvještaj o izvršenju budžeta-proračuna od 1.1. do 31.12. 2015. godine

Obrazac 1: Pregled prihoda, primitaka i finansiranja po ekonomskim kategorijama

Obrazac 2: Rashodi i izdaci po ekonomskim kategorijama

Obrazac 3: Posebni podaci o plaćama i broju zaposlenih

Obrazac 4: Posebni podaci o tekućim i kapitalnim transferima

Obrazac 5: Klasifikacija rashoda i izdataka budžeta po funkcionalnoj klasifikaciji

Obrazac 6: Registar doznaka iz tekuće rezerve Budžeta -  Vlada FBiH

Obrazac 6: Registar doznaka iz tekuće rezerve Budžeta -  premijer

Obrazac 6:  Registar doznaka iz tekuće rezerve budžeta - dopremijer 1

Obrazac 6: Registar doznaka iz tekuće rezerve Budžeta -  dopremijer 2

Rashodi i izdaci po budžetskim korisnicima

Obrazac 8: Pregled prihoda, primitaka, rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama

 


Izvještaj o izvršenju budžeta od 1.1. do 30.6.2015.godine

 


Izvještaj o izvršenju budžeta 2014.godina

 


Izvještaj o izvršenju budžeta 2013.godina

 

Zakon o izvršavanju budžeta FBiH za 2020
Budžet/proračun FBiH za 2015.godinu

>> Zakon o izvršavanju Proračuna FBiH za 2015. godinu | BS | HR | SR |

 

 • Član 1. | BS | HR
 • Član 4. | BS | HR |
 • Prihodi, primitci i financiranje | BS | HR
 • Opći dio | BS | HR
 • Posebni dio | BS | HR
PRORAČUN/BUDŽET ZA GRAĐANE

Budžet za građane za 2023. godinu | BS | HR

Proračun za građane za 2022. godinu | PDF | docx

Budžet za građane za 2022. godinu

Proračun za građane za 2021. godinu

Proračun za građane za 2020. godinu

 

Zakon o izvršavanju budžeta FBiH za 2020

Zakon o izvršavanju budžeta FBiH za 2020 BS 

 

Finansijska Transparentnost


BUDŽET FBIH 2016. GODINE

2,598,862,123.000 KM