Kontakt

MINISTRICA

Jelka Milićević

 

Telefon: +387 33 253 400    |    Fax: +387 33 203-152     |     E-mail: fmf.kab@bih.net.ba
 

SEKRETAR MINISTARSTVA

Asim Pandžić
 

Telefon: +387 33 253 400   |   Fax:+387 33 203-152   |   E-mail:

 

POMOĆNIK MINISTRA U KABINETU MINISTRA

Mirjana Vučić 

 

Telefon: +387 33 253 400   |   Fax:+387 33 203-152   |   E-mail:

Pomoćnik ministra u Sektoru za pravne poslove

Tihomir Ćurak 


Telefon: +387 33 253-400   |   Fax: +387 33 663-314   |   E-mail: tihomir.curak@fmf.gov.ba

Pomoćnik ministra u Sektoru za privredne finansije

Mira Bradara


Telefon: +387 33 253 400  |   Fax: +387 33 663-314   |   E-mail: mira.bradara@fmf.gov.ba

Pomoćnik ministra u Sektoru za poreznu politiku i javne prihode

 


Telefon: +387 33 253 400   |   Fax: +337 33 663-314   |   E-mail:  medina.dudo@fmf.gov.ba

Pomoćnik ministra u Sektoru za budžet i javne rashode

Alija Aljović 


Telefon: +387 33 253 400   |   Fax: +387 33 663-314   |   E-mail: alija.aljovic@fmf.gov.ba 

Pomoćnik ministra u Sektoru za trezor

Mario Glibić 


Telefon: +387 33 253 400   |   Fax: +387 33 521-098   |   E-mail:

Pomoćnik ministra u Sektoru za upravljanje dugom

Samir Bakić


Telefon: +387 33 253 400;   |   Fax: +387 33 203-152   |   e-mail: samir.bakic@fmf.gov.ba
 

Pomoćnik ministra u Sektoru za ekonomsko-finansijske i zajedničke poslove

Damir Morić 


Telefon: +387 33 253 400   |   Fax: + 387 33 663-314   |   E-mail: damir.moric@fmf.gov.ba

Pomoćnik ministra - Centralna harmonizacijska jedinica

Fatima Obhođaš


Telefon: +387 33 253 400   |   Fax: + 387 33 663-314   |   E-mail: fatima.obhodjas@fmf.gov.ba 

Načelnik u Jedinici za internu reviziju

 


Telefon:+387 33 253 400   |   Fax:+ 387 33 663 -314   |   E-mail:

NAČELNIK JEDINICE ZA BUDŽETSKU INSPEKCIJU

Ezher Kubat

 

Telefon:+387 33 253 400   |   Fax:+ 387 33 663 -314   |   E-mail:

ODNOSI S JAVNOŠĆU

Ivana Raguz


Telefon:+387 33 253 532   |   Fax:+387 33 253 532   |   E-mail: ivana.raguz@fmf.gov.ba   info@fmf.gov.ba 

Kontaktirajte nas

Kontakt informacije