Kontakt

MINISTAR

Toni Kraljević

 

Mehmeda Spahe 5, 
Sarajevo 
Telefon: +387 33 253-500 
Fax: +387 33 203-152 
e-mail: Ured.ministra@fmf.gov.ba 
info@fmf.gov.ba


 

SEKRETAR MINISTARSTVA

Asim Pandžić
 

Telefon:+387 33 253-421
Fax:+387 33 203-152
e-mail: asim.pandzic@fmf.gov.ba

 

POMOĆNIK MINISTRA U KABINETU MINISTRA

 

Telefon: +387 33 253-500 
Fax: +387 33 203-152

e-mail: Ured.ministra@fmf.gov.ba

Pomoćnik ministra u Sektoru za pravne poslove

Sanja Zadro


Telefon: +387 33 253-418 

Fax: +387 33 226-341

e-mail: Sanja.Zadro@fmf.gov.ba

 

Pomoćnik ministra u Sektoru za privredne finansije

Mirjana Vučić

 

Telefon: +387 33 253-563 
Fax: +387 33 226-341 
e-mail: Mirjana.Vucic@fmf.gov.ba

Pomoćnik ministra u Sektoru za poreznu politiku i javne prihode i igre na sreću

Medina Dudo

 

Telefon: +387 33 442-880 
Fax+337 33 226-341
e-mail: medina.dudo@fmf.gov.ba

 

Pomoćnik ministra u Sektoru za budžet i javne rashode

Alija Aljović 

 

Telefon: +387 33 253-554

Fax+337 33 226-341
e-mail: alija.aljovic@fmf.gov.ba

 

Pomoćnik ministra u Sektoru za trezor

Mario Glibić 

 

Telefon: +387 33 253-402 
Fax: +387 33 226-341
e-mail: mario.glibic@fmf.gov.ba

Pomoćnik ministra u Sektoru za upravljanje dugom

Samir Bakić


 

Telefon: +387 33 253 463
Fax: +387 33 226-341

e-mail: samir.bakic@fmf.gov.ba

 

Pomoćnik ministra u Sektoru za ekonomsko-finansijske i zajedničke poslove

Damir Morić 

Telefon: + 387 33 253-580
Fax: + 387 33 226-341
e-mail: damir.moric@fmf.gov.ba

Pomoćnik ministra - Centralna harmonizacijska jedinica

Fatima Obhođaš

Telefon: + 387 33 253-410
Fax: + 387 33 253-490
e-mail: fatima.obhodjas@fmf.gov.ba

 

Načelnik u Jedinici za internu reviziju

Danijela Vuleta-Trnčić  

 

Telefon:+387 33 253-415

Fax: + 387 33 226-341

e-mail: Danijela.Vuleta-Trncic@fmf.gov.ba
 

NAČELNIK JEDINICE ZA BUDŽETSKU INSPEKCIJU

Ezher Kubat

 

Telefon: 253-521

Fax: + 387 33 226-341

e-mail: ezher.kubat@fmf.gov.ba 

Centrala Federalnog ministarstva financija/finansija

Telefon: 253-400

ODNOSI S JAVNOŠĆU

Ivana Raguz

 

Telefon: +387 33 253 532
e-mail: ivana.raguz@fmf.gov.ba

info@fmf.gov.ba

 

Kontaktirajte nas

Kontakt informacije