Ministarstvo

O MINISTARSTVU

 

 

Ministarstvo, sukladno zakonu, obavlja upravne, stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija) koji se odnose na: porezni sistem i poreznu politiku, praćenje ostvarivanja politike i mjera u oblati deviznog sistema u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine i Zakonom o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, kreditnog i bankarskog sistema, sistem financijskog poslovanja (papiri od vrijednosti i sanacija), obračunski sistem (računovodstvo, knjigovodstvo i bilansi), sistem osiguranja imovine i lica, sistem taksa, doprinosa, drugih dadžbina i igara na sreću, sistem financiranja javne potrošnje, izrada i izvršenje Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu:Budžet Federacije), godišnje obračune Budžeta Federacije, nadzor nad izvršenjem Budžeta Federacije, kontrola ostvarivanja Budžeta Federacije, budžetska kontrola određenih budžetskih korisnika, trezorsko poslovanje, upravljanje novčanim tokovima, dnevno praćenje novčanih sredstava, obaveza, potraživanja i utvrđivanje dinamike praćenja, planiranje osiguranja nedostajućih sredstava, koncentracija financijskih sredstava radi osiguranja financijskog tržišta, upravljanje dugom, servisiranje unutrašnjeg i vanjskog duga i druge poslove iz oblasti financija.

 


Ministar​

Toni Kraljević

BIOGRAFIJA

 

Rođen 24.5.1977. godine.
Gimnaziju je završio u Ljubuškom, a diplomirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

 

Od 1992. do 2008. godine radio je kao novinar, urednik i voditelj na JP Radio Ljubuški d.o.o., a od 2008. do 2012. bio je direktor JP Radio Ljubuški d.o.o. Dužnost predsjednika Općinskog vijeća Ljubuški obnašao je od 2012. do 2015. godine, dok je dužnost potpredsjednika Vlade Županije Zapadnohercegovčke i ministra financija obnašao tijekom dva mandata, u razdoblju od 2015. do 2018. godine te u razdoblju od 2018. do 2023. godine kada je imenovan za ministra financija u Federalnoj vladi.

 

 


Unutrašnja organizacija i djelokrug organizacionih jedinica

 Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva finansija