Ministarstvo

O MINISTARSTVU

 

 

Ministarstvo, sukladno zakonu, obavlja upravne, stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija) koji se odnose na: porezni sistem i poreznu politiku, praćenje ostvarivanja politike i mjera u oblati deviznog sistema u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine i Zakonom o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, kreditnog i bankarskog sistema, sistem financijskog poslovanja (papiri od vrijednosti i sanacija), obračunski sistem (računovodstvo, knjigovodstvo i bilansi), sistem osiguranja imovine i lica, sistem taksa, doprinosa, drugih dadžbina i igara na sreću, sistem financiranja javne potrošnje, izrada i izvršenje Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu:Budžet Federacije), godišnje obračune Budžeta Federacije, nadzor nad izvršenjem Budžeta Federacije, kontrola ostvarivanja Budžeta Federacije, budžetska kontrola određenih budžetskih korisnika, trezorsko poslovanje, upravljanje novčanim tokovima, dnevno praćenje novčanih sredstava, obaveza, potraživanja i utvrđivanje dinamike praćenja, planiranje osiguranja nedostajućih sredstava, koncentracija financijskih sredstava radi osiguranja financijskog tržišta, upravljanje dugom, servisiranje unutrašnjeg i vanjskog duga i druge poslove iz oblasti financija.

 


Ministrica​

Jelka Milićević

BIOGRAFIJA

 

Rođena 10.9.1960. godine u Đakovu, Republika Hrvatska.
Ekonomsku školu u Mostaru završila 1979. godine, te diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Mostaru 1983. godine. Od 1996. do 2011. godine stekla je više certifikata: revizora i računovođe, za izradu analize, poslovnih planova, ocjene i investicijskih programa i restrukturiranja gospodarskih subjekata, Consulting Exellence (u organizaciji USAID-a), za ovlaštenog internog revizora - specijalista za oblast banke i ostale financijske institucije.

 

Od 1984. do danas obnašala je više bitnih dužnosti, između ostalih, bila je istraživač I, II i voditelj projektnog tima u Soko Vazduhoplovnoj industriji d.d. Mostar, rukovoditeljica računovodstva i financija u JAS d.o.o. Mostar, suradnica Ekspertnog tima za privatizaciju Vlade FBiH (1996.-1997.), direktorica Soko Financije d.o.o. Mostar, direktorica interne revizije u Hrvatskim poštama d.d. Mostar, članica Upravnog odbora Agencije za bankarstvo FBiH i predsjednica Odbora za reviziju u “Aluminiju” d.d. Mostar.

 

 


Unutrašnja organizacija i djelokrug organizacionih jedinica

 Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva finansija