Javni oglasi

Javni oglas o prodaji službenog motornog vozila putem licitacije prikupljanjem pismenih zatvorenih ponuda
Javni oglas za prijem volontera u FMF - 2019

Javni oglas za prijem volontera u FMF 

 

Rok za prijavu na Javni oglas ističe zaključno sa danom 02.04.2019. godine

Interni oglas-prijem vozača u FMF - krajnji rok za prijavu 16.03.2018. godine

Interni oglas-prijem vozača u FMF - krajnji rok za prijavu 16.03.2018. godine

Javni oglas za prijem volontera u FMF - krajnji rok za prijavu 21.03.2018. godine

Javni oglas za prijem volontera u FMF - krajnji rok za prijavu 21.03.2018. godine

Javni oglas o prodaji službenog vozila

Javni oglas o prodaji službenog vozila

28.10.2015.

Federalno ministarstvo financija/finansija oglašava Javni oglas o prodaji službenog putničkog motornog vozila putem licitacije prikupljanjem pismenih zatvorenih ponuda. Otvaranje ponuda obavit će se 4.11.2015. u 12.00 sati u prostorijama Federalnog ministarstva financija/finansija, Mehmeda Spahe 5, a službeni automobil može se pogledati od 2. do 4.11. od 9.00 do 16.00 sati.

Javni oglas možete pogledati OVDJE.

Javni oglas o prodaji službenog vozila

Javni oglas o prodaji službenog vozila

17.11.2015.

Federalno ministarstvo financija/finansija oglašava Javni oglas o prodaji službenog putničkog motornog vozila putem licitacije prikupljanjem pismenih zatvorenih ponuda. Otvaranje ponuda obavit će se 23.11.2015. u 13.00 sati u prostorijama Federalnog ministarstva financija/finansija, Mehmeda Spahe 5, a službeni automobil može se pogledati od 16. do 20.11. 2015. godine od 9.00 do 16.00 sati.

Javni oglas možete pogledati OVDJE.