Centralna harmonizacijska jedinica

 

Strategija PIFC FBIH 2021-2027. - BS | HR | SR

Akcioni plan strategije PIFC 2021-2027. - BS | HR | SR


Strategija PIFC FBIH 2015-2018.


Nadležnosti CHJ FMF


Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji CHJ FMFMeđunarodna saradnja
Kontakti

Fatima Obhođaš
Pomoćnik ministra

 

Telefon: +387 33 253 410   |   Fax: + 387 33 226 341  |   E-mail: fatima.obhodjas@fmf.gov.ba 


Belma Islamović
Stručni savjetnik za metodologiju i koordinaciju finansijskog upravljanja i kontrole

 

Telefon: +387 33 253 481   |   Fax: + 387 33 226 341   |   E-mail: belma.islamovic@fmf.gov.ba


Monja Ljepava

Stručni saradnik za metodologiju i koordinaciju finansijkog upravljanja i kontrole

 

Telefon: +387 33 253 481   |   Fax: + 387 33 226 341   |   E-mail: monja.ljepava@fmf.gov.ba


Božidarka Jelić-Stanić
Stručni savjetnik za metodologiju i koordinaciju interne revizije

 

Telefon: +387 33 253 481   |   Fax: + 387 33 226 341   |   E-mail: bozidarka.jelic-stanic@fmf.gov.ba