Javne nabavke

Obrazac praćenja realizacije ugovora-okvirnog sporazuma u 2016

Obrazac praćenja realizacije ugovora-okvirnog sporazuma u 2015Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Obnova licenci za VMware VCenter i VMware vSphere
Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Sistematski pregled zaposlenika
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Održavanje aplikativnog softvera PIMIS
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Održavanje aplikativnog softvera BPMIS
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Nabavka Oracle database licenci za virtualizacijsko okruženje FMF
Obavještenje o dodjeli ugovora - Nabavka službenog vozila 001
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Usluge održ.cjelok.inform.sistema (hardw. i softw.)
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka i ugradnja agregata za server salu
Obavještenje o dodjeli ugovora broj 810-3-2-75-5-27_16 - Pružanje usluge tehničke podrške za aplikaciju za trezorsko poslovanje ORACLE - pregovarački postupak s objavom obavještenja
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka software-a
Sažetak obavještenja o dodjeli ugovora za nabavku i ugradnju specijlaiziranog klima uređaja
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Pružanje usluge tehničke podrške za aplikaciju za trezersko poslovanje (ORACLE)
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka službenog vozila
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Održavanje cjelokupnog informacionog sistema FMF (hardware i software)
Odluka o stavljanju van snage Odluke o pokretanju postupka javne nabavke -Nadogradnja postojeće aplikacije i baze trezorskog sistema (ISFU)
Odluka o pokretanju javne nabavke - Nabavka službenog vozila
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka i ugradnja spec. klima uređaja za server salu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Usluge održ. aplikat. softvera za obračun plaća i teh. podrška
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka mrežnog software-a
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Funkc. podrška za aplikaciju za trezorsko poslovanje (ISFU)
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka uredskog materijala
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – Funkcionalna podrška za aplikaciju za trezorsko poslovanje (ISFU)
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – Uredski materijal
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Nadogradnja postojeće aplikacije i baze trezorskog sistema (ISFU)
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Nabavka i ugradnja agregata za server salu
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Održavanje aplikativnog softvera za obračun plaća i tehnička podrška
Odluka o ponovnom pokretanju postupka javne nabavke - Nabavka mrežnog software-a
Odluka o ponovnom pokretanju postupka javne nabavke – Nabavka i ugradnja specijaliziranog klima uređaja za server salu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Usluge servisiranja i popravke putničkih motornih vozila
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Usluge investicionog održavanja objekata i instalacija
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Naftni derivati-gorivo
Izvještaj o provedenom postupku JN - 810-7-1-49_16 - Nabavka hardverske opreme - mrežne komponente
Odluka o poništenju provedenog postupka JN - nabavka i ugradnja specijaliziranog klima uređaja za server salu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u provedenom postupku JN - Usluge štampanje federalnih upravnih markica i obrazaca mjenica
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - JN - Oracle licenci za novo virtual.okruženje FMF
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Rekonstrukcija i izgradnja nove server sale
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke- Investiciono održavanje objekata i instalacija
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Servis i opravak putničkih motornih vozila
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Naftni derivati-gorivo
Odluka o poništenju postupka javne nabavke-nabavka Mrežnog software-a
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Hardverska oprema-mrežne komponente
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača -Pružanje usluge održavanja aplikativnog softvera – Informacioni sistemi za planiranje u upravljanju budžetom „BPMIS“
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Toneri-ketridži
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Sredstva za održavanje higijene
Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke pružanje usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
Odluka o pokretanju javne nabavke Usluge štampanja federalnih upravnih markica i obrazaca mjenica | 09-14-6-2621/16
Odluka o pokretanju nabavke i ugradnje spec.klima uređaja za server salu | 09-14-6-2490/16
Odluka o pokretanju javne nabavke toneri-ketridži | 09-14-6-2487/16
Odluka o pokretanju javne nabavke sredstava za održavanje higijene | 09-14-6-2491/16
Odluka o pokretanju javne nabavke software-a | 09-14-6-2489/16
Odluka o pokretanju javne nabavke rekonstrukcija i izgradnja nove server sale| 09-14-6-2495/16
Odluka o pokretanju javne nabavke Oracle licenci za novo virtualizacijsko okruženje FMF | 09-14-6-2493/16
Odluka o pokretanju javne nabavke održavanje aplikativnog softvera BPMIS | 09-14-6-2494/16
Odluka o pokretanju javne nabavke mrežnog software-a | 09-14-6-2488/16
Odluka o pokretanju javne nabavke hardverske opreme-mrežne komponente | 09-14-6-2487/16
Javna nabavka za finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske usluge