Javne nabavke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-nabava nafte i destilata-goriva 2023

Odluka o izboru napovoljnijeg ponuđača-Nabava opreme za proširenje hardverskog kapaciteta server sale s pripadajućim licencama 2023.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Održavanje DMS OWIS sistema 2023

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabava softvera za server 2023

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabava dodatnih licenci za softversko rješenje za obračun plaća 2023

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Funkcionalna podrška za aplikaciju za trezorsko poslovanje (ISFU) 2023

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-nabava antivirusnog softvera s licencama 2023

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-backup software s licencama 2023

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Obnova licenci za VMware vCenter i VMware vSphere 2023.

Obavijest u skladu sa članom 52. stav (7) tačka a) Zakona o javnim nabavkama

Izjava o nepostojanju sukoba interesa prema čl. 52. st. 6.

IV KVARTAL Obrazac za praćenje realizacije ugovora i OS FMF-a za 2022.g.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Izvođenje građevinsko-zanatskih radova-unutrašnji  radovi prostorija 2022.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača -Održavanje cjelokupnog informacionog sistema FMF-a (hardware i software) 2022

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabava kancelarijskog software-a

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Funkcionalna podrška za aplikaciju za trezorsko poslovanje (ISFU)

Izmjene i dopune Plana javnih nabava za proračunsku 2022.g.-15.11.2022.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- LOT 2-nabava printera 2022

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-LOT 1-nabava kompjutera i laptopa 2022

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača nabava namještaja 2022

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-LOT 2- održavanje aplikativnog softvera za obračun plaća i tehnička podrška

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-LOT 1-održavanje aplikativnog softvera PIMIS

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Tehnička podrška za Oracle licence 2022.g.

Izmjene i dopune plana javnih nabava FMF-a 12.10.2022.g.

III KVARTAL Obrazac za praćenje realizacije ugovora i OS FMF-a za 2022.g.,

Odluka o poništenju postupka javne nabave radova

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Tehnička podrška i održavanje DMS OWIS sistema

Izmjene i dopune Plana JN-a FMF-a 12.09.2022.g.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-nabava nafte i destilata-goriva

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga - štampanje federalnih upravnih taksenih maraka-biljega i obrazaca mjenice

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga - usluge osiguranja

Izmjene i dopune Plana JN za 2022.godinu, 09.08.2022.g.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-nabava mrežne opreme 2022.g.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-nabava uredskog materijala 2022.g.

II KVARTAL OBRAZAC ZA PRAĆENJE REALIZACIJE UGOVORA-OKVIRNIH SPORAZUMA FMF ZA 2022.g.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Obnova licenci za VMware vCenter i VMware vSphere 2022.g.

Izmjene i dopune plana javnih nabava za FMF 01.07.2022.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke radova_Rekonstrukcija i obnova toaleta i prostorija FMF 2022. godina

Izmjene i dopune Plana javnih nabava Federalnog ministarstva financija za proračunsku 2022.g. 06.06.2022.

I KVARTAL Obrazac praćenja realizacije ugovora-okvirnog sporazuma Federalnog ministarstva financija  za 2022.godinu

IV KVARTAL OBRAZAC ZA PRAĆENJE REALIZACIJE UGOVORA-OKVIRNIH SPORAZUMA FMF

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- Održavanje cjelokupnog informacionog sistema FMF (hardware i software)

Odluka o poništenju postupka javne nabavke radova - GRAĐEVINSKI RADOVI – REKONSTRUKCIJA I OBNOVA TOALETA I PROSTORIJA

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Funkcionalna podrška za aplikaciju za trezorsko poslovanje (ISFU) 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- Serveri za virtualno okruženje i mrežne opreme za server salu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Nabavka opreme za proširenje hardware-skog kapaciteta server sale s pripadjaućim licencama

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-LOT 2-održavanje aplikativnog softvera za obračun plaća i tehnička podrška

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-LOT 1-održavanje aplikativnog softvera PIMIS

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Obnova tehničke podrške za Oracle licence

Izmjene i dopune Plana javnih nabava za proračunsku 2021.g. FMF-a 05.10.2021.g.

III KVARTAL OBRAZAC ZA PRAĆENJE REALIZACIJE UGOVORA-OKVIRNIH SPORAZUMA FMF

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača DMS

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-40 Oracle licenci za EBS (Oracle E-business Suite)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-nabava tonera i ketridža

II KVARTAL Obrazac za praćenje realizacije ugovora-okvirnih sporazuma FMF

Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavu usluga - sistematski pregled zaposlenih u FMF-u za 2021

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - održavanje cjelokupnog informacijskog sistema

Odluka o izboru najpovoljnije ponudača - Nabavka kompjutera

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 1 - LOT 2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Obnova tehničke podrške za Oracle licence

Odluku o izboru napovoljnijeg ponuđača – nabava dodatnih licenci za softversko rješenje za obračun plaća

Odluku o izboru napovoljnijeg ponuđača –nabava tonera i ketridža

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - obnova licenci za VMware vCenter i VMware vSphere

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga - TEHNIČKA PODRŠKA I ODRŽAVANJE DMS OWIS SISTEMA za potrebe Federalnog ministarstva financija/finansija

Izvadak iz izmjena i dopuna plana javnih nabava Federalnog ministarstva finansija - financija za proračunsku 2020. godinu

Plan javnih nabavki Federalnog ministarstva financija - finansija za proračunsku 2020. godinu

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača-održavanje cjelokupnog informacionog sistema (hardware i software)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - sistemski pregled zaposlenih

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku uredskog materijala

Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku uslgua - sistematski pregled zaposlenih u FMF-u

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga - OBNOVA TEHNIČKE PODRŠKE ZA ORACLE LICENCE za potrebe Federalnog ministarstva financija/finansija

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 1

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 2

Obrazac praćenja realizacije ugovora-okvirnog sporazuma za IV kvartal 2018.

Obrazac praćenja realizacije ugovora-okvirnog sporazuma za III kvartal 2018.

Obrazac praćenja realizacije ugovora-okvirnog sporazuma za II kvartal 2018.

Obrazac praćenja realizacije ugovora za I kvartal 2018.

Obrazac praćenja realizacije ugovora-okvirnog sporazuma u 2017.

Obrazac praćenja realizacije ugovora-okvirnog sporazuma u 2016.

Obrazac praćenja realizacije ugovora-okvirnog sporazuma u 2015.

Obrazac praćenja realizacije ugovora Federalnog ministarstva financija 2021.g.-I KVARTALOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-obnova licenci za VMware v Center i VMware vSphere
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kompjutera
Plan javnih nabava za proračunsku 2022. godinu
III KVARTAL OBRAZAC ZA PRAĆENJE REALIZACIJE UGOVORA-OKVIRNIH SPORAZUMA FMF
Prevencija rizika od korupcije u stanju prirodne nesreće u Bosni i Hercegovini u procesima javnih nabavki
Javni poziv za učestvovanje u emisiji trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine putem aukcije na sarajevskoj berzi-burzi vrijednosnih papira
Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču - uredski materijal
Odluka o poništenju postupka Oracle
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-gorivo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge štampanja federalnih upravnih taksenih maraka i obrazaca mjernice
Odluka o poništenju postupka JN usluga - LOT 2 - BPMIS
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga - obnova licenci za VMware vCenter i VMware vSphere za potrebe FMF-a
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - BPMIS
Odluka o poništenju postupka javne nabave usluga - LOT 1 - održavanje aplikatvnog softvera PIMIS
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga – usluge osiguranja za potrebe FMF-a
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabave robe-toneri i ketridži za potrebe FMF-a
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudača za nabavu usluga - Održavanje cjelokupnog informacionog sistema (hardware i software) za potrebe Federalnog ministarstva financija/finansija
Odluka o poništenju postupka JN
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu usluga - servis i opravak putničkih motornih vozila za potrebe FMF-a
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - ISFU
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba - tonera i ketridža za potrebe FMF-a
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-nabava opreme
Odluka o izboru najpovoljneg ponuđača-software za evidenciju
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba – uredskog materijala za potrebe Federalnog ministarstva financija/finansija
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga - održavanje aplikativnog softvera za obračun i isplatu plaća i tehnička podrška za potrebe Federalnog ministarstva financija/finansija
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga – obnova tehničke podrške za Oracle licence za potrebe FMF
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača DMS
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu tečnih goriva za službena motorna vozila FMF-a
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba tonera i ketridža za potrebe FMF-a
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Obnova licenci za Vmware vCenter i Vmware vSphare
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača BPMIS
Odluka o izboru drugorangiranog ponuđača za nabavu roba-nabavka i ugradnja unutarnjih zastora za potrebe FMF
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pustupku javne nabavke Usluge održavanja aplikativnog softvera PIMIS broj: 09-14-6-2479-1/18.
Odluka o izboru i zapisnici - 25.04.2018.
Izvod iz izmjena i dopuna izmjenjenog plana javnih nabavki za budžetsku 2017 - broj 09-14-6-612-7_17 od 21.12.2017.
Odluka o pokretanju postupka JN software za evidenciju - 22.12.2017.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Usluge održavanja cjelokupnog informacionog sistema FMF (hardware i software)
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Usluga funkcionalne podrške za aplikaciju za trezorsko poslovanje (ISFU)
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Uredski materijal
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Održavanje cjelok.informac.sistema FMF (hardware i software)
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Funkc.podrška za aplik.za trezorsko poslovanje (ISFU)
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA – USLUGE ODRŽ.APLIK.SOFT.ZA OBRAČUN PLAĆA
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA -USLUGA SERVISIRANJA I POPRAVAKA PUTNIČKIH MOTORNIH VOZILA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Pružanje usluge teh.podršk.za aplik.za trezorsko poslovanje (Oracle)
Odluka o ponovnom pokretanju javne nabavke Pružanje usluga servisiranja i popravka putničkih motornih vozila
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke Uredski materijal
Odluka o poništenju postupka javne nabavke Usluga održavanja i popravaka putničkih motornih vozila
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku - Usluge investicijskog održavanja objekata i instalacija
Odluka o poništenju postupka javne nabavke Usluga održ.i popr. putn.motornih vozila
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Usluge invest.održ.objekata i instalacija
Odluka o ponovnom pokretanju postupka javne nabavke Sistematski pregled zaposlenika
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke Održ.aplik.soft.za obračun i isplatu plaća i teh.podrška
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Odluka o pokretnju postupka JN - Pružanje usluge tehnićčke podrške za aplikaciju za trezorsko poslovanje - 24.07.2017.
Odluka o pokretanju postupka JN - Pružanje usluga servisiranja i popravaka motornih vozila
Odluka o pokretanju postupka JN - Investiciono održavanje objekata i instalacija - 24.07.2017.
Sažetak obavijesti - ORACLE - 27.07.2017.
Sažetak obavijesti o dodjeli ugovora u provedenom postupku JN - Oracle applicatiion licenci za virtualizacijsko okruženje FMF
Izvod iz Plana JN za 2017. godinu Federalnog ministarstva financija-finansija
Odluka o izmjeni plana javnih nabavki - 21.07.2017.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Obnova licenci za VMware vvCenter i VMware vSphere
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Toneri-ketridži
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka Oracle application licenci za virtualizacijsko okruženje FMF
Odluka o poništenju postupka javne nabavke - Sistematski pregled zaposlenika FMF
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Naftni derivati - gorivo
Dobrovoljno ex ante obavještenje o transparentnosti javne nabavke usluge održavanja aplikativnog softvera BPMIS
Obavještenje o dodjeli ugovora - JN Oracle database licenci za virtualizacijsko okruženje FMF
Obavještenje o nabavci Oracle application licenci za virtualizacijsko okruženje FMF
Odluka o ponovnom pokretanju postupka javne nabavke-Sistematski pregled zaposlenika
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke-Nabavka Oracle application licenci za virtualiz.okruženje FMF
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Naftni derivati-gorivo
Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljača za nabavku uredskog materijala putem DS - 08.05.2017.
Odluka o poništenju
Odluka BPMIS
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka Oracle database licenci za virtualiz. okruženje FMF
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Usluge održavanja aplikativnog softvera PIMIS
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Obnova licenci za VMware VCenter i VMware vSphere
Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Sistematski pregled zaposlenika
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Održavanje aplikativnog softvera PIMIS
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Održavanje aplikativnog softvera BPMIS
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Nabavka Oracle database licenci za virtualizacijsko okruženje FMF
Obavještenje o dodjeli ugovora - Nabavka službenog vozila 001
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Usluge održ.cjelok.inform.sistema (hardw. i softw.)
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka i ugradnja agregata za server salu
Obavještenje o dodjeli ugovora broj 810-3-2-75-5-27_16 - Pružanje usluge tehničke podrške za aplikaciju za trezorsko poslovanje ORACLE - pregovarački postupak s objavom obavještenja
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka software-a
Sažetak obavještenja o dodjeli ugovora za nabavku i ugradnju specijlaiziranog klima uređaja
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Pružanje usluge tehničke podrške za aplikaciju za trezersko poslovanje (ORACLE)
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka službenog vozila
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Održavanje cjelokupnog informacionog sistema FMF (hardware i software)
Odluka o stavljanju van snage Odluke o pokretanju postupka javne nabavke -Nadogradnja postojeće aplikacije i baze trezorskog sistema (ISFU)
Odluka o pokretanju javne nabavke - Nabavka službenog vozila
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka i ugradnja spec. klima uređaja za server salu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Usluge održ. aplikat. softvera za obračun plaća i teh. podrška
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka mrežnog software-a
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Funkc. podrška za aplikaciju za trezorsko poslovanje (ISFU)
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka uredskog materijala
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – Funkcionalna podrška za aplikaciju za trezorsko poslovanje (ISFU)
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – Uredski materijal
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Nadogradnja postojeće aplikacije i baze trezorskog sistema (ISFU)
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Nabavka i ugradnja agregata za server salu
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Održavanje aplikativnog softvera za obračun plaća i tehnička podrška
Odluka o ponovnom pokretanju postupka javne nabavke - Nabavka mrežnog software-a
Odluka o ponovnom pokretanju postupka javne nabavke – Nabavka i ugradnja specijaliziranog klima uređaja za server salu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Usluge servisiranja i popravke putničkih motornih vozila
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Usluge investicionog održavanja objekata i instalacija
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Naftni derivati-gorivo
Izvještaj o provedenom postupku JN - 810-7-1-49_16 - Nabavka hardverske opreme - mrežne komponente
Odluka o poništenju provedenog postupka JN - nabavka i ugradnja specijaliziranog klima uređaja za server salu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u provedenom postupku JN - Usluge štampanje federalnih upravnih markica i obrazaca mjenica
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - JN - Oracle licenci za novo virtual.okruženje FMF
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Rekonstrukcija i izgradnja nove server sale
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke- Investiciono održavanje objekata i instalacija
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Servis i opravak putničkih motornih vozila
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Naftni derivati-gorivo
Odluka o poništenju postupka javne nabavke-nabavka Mrežnog software-a
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Hardverska oprema-mrežne komponente
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača -Pružanje usluge održavanja aplikativnog softvera – Informacioni sistemi za planiranje u upravljanju budžetom „BPMIS“
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Toneri-ketridži
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Sredstva za održavanje higijene
Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke pružanje usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
Odluka o pokretanju javne nabavke Usluge štampanja federalnih upravnih markica i obrazaca mjenica | 09-14-6-2621/16
Odluka o pokretanju nabavke i ugradnje spec.klima uređaja za server salu | 09-14-6-2490/16
Odluka o pokretanju javne nabavke toneri-ketridži | 09-14-6-2487/16
Odluka o pokretanju javne nabavke sredstava za održavanje higijene | 09-14-6-2491/16
Odluka o pokretanju javne nabavke software-a | 09-14-6-2489/16
Odluka o pokretanju javne nabavke rekonstrukcija i izgradnja nove server sale| 09-14-6-2495/16
Odluka o pokretanju javne nabavke Oracle licenci za novo virtualizacijsko okruženje FMF | 09-14-6-2493/16
Odluka o pokretanju javne nabavke održavanje aplikativnog softvera BPMIS | 09-14-6-2494/16
Odluka o pokretanju javne nabavke mrežnog software-a | 09-14-6-2488/16
Odluka o pokretanju javne nabavke hardverske opreme-mrežne komponente | 09-14-6-2487/16
Javna nabavka za finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske usluge