Propisi - Obrasci

ZAKON o igrama na sreću


Zakon o budžetima

 

 • Obrazac IFP  DA II       | BS | HR | SR |
 • Uputstvo                      | BS | HR | SR |
   
 • Obrazac IFP  NE       | BS | HR | SR |
 • Uputstvo                   | BS | HR | SR |

Registar proračunskih korisnika Federacije Bosne i Hercegovine

 • Obrazac RPK | HR |
 • Obrazac RBK | BS | SR |
 • Obrazac PRPK | HR |
 • Obrazac PRBK | BS | SR |

ZAKON o deviznom poslovanju FBiH 

 • Obrazac za prijavu gotovine   | BS | HR | SR |
 • Uputstvo                              | BS | HR | SR |
   
 • Obrazac PI/PA       | BS HR | SR |
 • Uputstvo                | BS | HR | SR |
   
 • Obrazac II/IA        | BS | HR | SR |
 • ​Uputstvo                | BS | HR | SR |
   
 • Obrazac P-KP        | BS | HR | SR |
 • Uputstvo                 | BS | HR | SR |
   
 • Obrazac I/KP          | BS | HR | SR |
 • ​Uputstvo                  | BS | HR | SR |
   
 • Obrazac P-G/J        | BS | HR | SR |
 • ​Uputstvo                 | BS | HR | SR |
   
 • Obrazac I-G/J         | BS | HR | SR |
 • Uputstvo                 | BS | HR | SR |

 


Obrazac za prijavljivanje programa državne pomoći u FBiH


Razvoj kapaciteta u ministarstvima finansija za upravljanje javnim investicijama


OBRAZAC za ocjenu prijedloga projekta
Javne nabavke


ZAKON o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine 


ZAKON o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH


ZAKON o porezu na dobit u Federaciji Bosne i Hercegovine