Propisi - Pravilnici

Fiskalni sistemi      

PRAVILNIK o fiskalizaciji   | BS | HR | SR |


PRAVILNIK o dinamici fiskalizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK o izmjenama pravilnika o dinamici fiskalizacije

 • BS HR | SR (SN FBiH 81/09)

PRAVILNIK o izmjenama pravilnika o dinamici fiskalizacije

 • BS HR (SN FBiH 81/09)

PRAVILNIK o izmjenama pravilnika o dinamici fiskalizacije

 • BS HR (SN FBiH 81/09)

PRAVILNIK o izmjenama pravilnika o dinamici fiskalizacije

 • BS HR (SN FBiH 81/09)

PRAVILNIK o izgledu i sadržaju zahtjeva, obrazaca, obavještenja i ostalih pratećih dokumenata uz fiskalne sisteme

 • HR (SN FBiH 81/09)

PRAVILNIK o sadržaju formulara i načinu ispitivanja dijelova fiskalnih sustava

 • BS HR | SR (SN FBiH 81/09)

PRAVILNIK o izgledu i sadržaju ostalih pratećih dokumenata

 • BS HR | SR (SN FBiH 81/09)

PRAVILNIK registrovanju proizvođača/zastupnika fiskalnih sistema/sustava

 • BS HR  (SN FBiH 81/09)

PRAVILNIK o vrstama i oblicima plombi fiskalnog sistema/sustava

 • BS HR  (SN FBiH 81/09)

PRAVILNIK o izgledu fiskalnih, nefiskalnih i testnih dokumenata, značenju pojedinih podataka sadržanih u fiskalnim dokumentima i konturama, obliku i sadržaju fiskalnog loga 

 • BS HR  (SN FBiH 81/09)

PRAVILNIK o vrstama fiskalnih uređaja, tehničkim i funkcionalnim karakteristikama dijelova fiskalnih sistema, vrstama servisiranja i resetiranja i oznakama dijelova fiskalnih sistema/sustava 

 • BS HR  (SN FBiH 81/09)

PRAVILNIK o kriterijima za uspostavljanje jedinica za internu reviziju u javnom sektoru u FBiH

PRAVILNIK o izmjenama pravilnika o kriterijima za uspostavljanje jedinica za internu reviziju u javnom sektoru u FBiH


PRAVILNIK o uslovima za obavljanje poslova interne revizije u javnom sektoru u FBIH

Dopune Pravilika o uslovima za obavljanje poslova interne revizije u javnom sektoru u FiH

 


ZAKON o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH


ZAKON o igrama na sreću


Centralna harmonizacijska jedinica

 


ZAKON o investiranju javnih sredstava

PRAVILNIK o investiranju  raspoloživih novčanih sredstava, postupku, sadržaju i rokovima izvještavanja o izvršenim investicijama (24.09.2008.)


ZAKON o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine


ZAKON o porezu na dobit u Federaciji Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK o izmjeni i dopuni Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit

BS HR | SR

 

PRAVILNIK o transfernim cijenama

BS | HR | SR

 

PRAVILNIK o primjeni Zakona o porezu na dobit

BS HR | SR