Propisi - Uredbe

ZAKON o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini 


UREDBA o uslovima za dodjelu državne pomoći  u obliku naknade za obavljanje i izvršenje javnih usluga privrednim subjektima kojima je povjereno obavljanje usluga od opšteg ekonomskog interesa

 • BHS (Sl.nov.FBiH 27/18)
   

UREDBA o uslovima i postupku za dodjelu pomoći male vrijednosti - de minimis pomoć

 • BHS (Sl.nov.FBiH 27/18)
   

UREDBA o namjeni, kriterijumima i uslovima za dodjelu državne pomoći u Federaciji Bosne i Hercegovine

 • BHS (Sl.nov.FBiH 27/18)
   

UREDBA o metodologiji izrade godišnjeg izvještaja o dodijeljenoj državnoj pomoći u FBiH

 • BS HR | SR (SN FBiH 41/15)

 

UREDBA o načinu vođenja i metodologiji popisa programa državne pomoći u Federaciji Bosne i Hercegovine 

 • BS HR  (SN FBiH 148/12)

 

UREDBA о nаčinu i procedurama priјаvljivаnjа držаvnе pомоći u Federaciji Bosne i Hercegovine

 •  BS | (SN FBiH 104/13)

ZAKON o budžetima/proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine

 • UREDBA o utvrđivanju vlastitih prihoda i načina i rokova raspodjele ( HR )
 • UREDBA o računovodstvu proračuna ( HR )
 • UREDBA o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije Programa javnih investicija   BS HR | SR (SN FBiH 106/15)

ZAKON o igrama na sreću