Propisi - Uputstva

ZAKON o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine

UPUTSTVO o određivanju učešća kantona, jedinica lokalne samouprave i nadležnih kantonalnih organa za ceste u prihodima od indirektnih poreza i načinu raspoređivanja tih prihoda za 2015. godinu

  • BSHRSR (SN FBiH 105/14)

UPUTSTVO za popunjavanje obrasca "Informacija o projektu" (IP obrasca) u informacionom sistemu za upravljanje javnim investicijama (PIMIS) 


ZAKON o riznici/trezoru u Federaciji Bosne i Hercegovine

UPUTA o otvaranju posebnih namjenskih transakcijskih računa, načinu planiranja, prikupljanja, evidentiranja i raspolaganja sredstvima s posebnih namjenskih transakcijskih računa otvorenih kao podračuna u okviru Jedinstvenog računa Riznice

UPUTSTVO o izmjenama Uputstva o otvaranju posebnih namjenskih transakcijskih računa, načinu planiranja, prikupljanja, evidentiranja i raspolaganja sredstvima s posebnih namjenskih transakcijskih računa otvorenih kao podračuna u okviru Jedinstvenog računa Trezora

UPUTSTVO o izmjenama Uputstva o otvaranju posebnih namjenskih transakcijskih računa, načinu planiranja, prikupljanja, evidentiranja i raspolaganja sredstvima s posebnih namjenskih transakcijskih računa otvorenih kao podračuna u okviru Jedinstvenog računa Trezora

 

UPUTA o blagajničkom poslovanju

 

 UPUTA o prikupljanju, evidentiranju i raspolaganju vlastitim prihodima od strane korisnika proračuna

  • HR    

UPUTSTVO o izmjeni Uputstva o prikupljanju, evidentiranju i raspolaganju vlastitim prihodima od strane korisnika budžeta

  • BS    

ZAKON o proračunima/budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine

UPUTA o izvršavanju proračuna sa jedinstvenog računa riznice