Aktuelnosti

 • PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK
 • Javna rasprava o tekstu zakona o igrama na sreću
 • Informacija o zabrani priređivanja igara na sreću putem interneta
 • Obavijest priređivačima igara na sreću na automatima
 • 30. hitna sjednica Vlade FBiH
 • Obavijest pripređivačima igara na sreću na automatima
 • Obavijest o otvorenoj javnoj raspravi
 • Nacrt novog Zakona o igrama na sreću
 • Prijedlog zakona o igrama na sreću
 • Godinu dana rada Vlade: izlaganje ministrice Milićević
 • OBAVIJEST
 • Utvrđeni amandmani na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću
 • Obavijest o otvorenoj javnoj raspravi za Nacrt zakona o ID Z o igrama na sreću
 • Održana 100. sjednica Vlade FBiH
 • Stranice

 • Propisi - Uredbe
 • Propisi - Pravilnici
 • Propisi - Obrasci
 • Ministarstvo
 • PREGLED PROPISA
 • Obrasci za izvještavanje
 • Dokumenti

  Pomoćnik ministra u Sektoru za poreznu politiku i javne prihode i igre na sreću

  Medina Dudo

   

  Telefon: +387 33 442-880 
  Fax+337 33 226-341
  e-mail: medina.dudo@fmf.gov.ba