Arhiva Aktuelnosti

Predstavnici Ministarstva finansija Federacije BiH i kantonalnih ministarstava finansija učestvovali na obuci u vezi s programskim budžetiranjem

13.07.2021.

29. i 30. juna 2021. godine predstavnici Federalnog ministarstva finansija i predstavnici kantonalnih ministarstava finansija učestvovali su...

Više
Održan sastanak s predstavnicima Saveza općina i gradova FBiH

13.07.2021.

Federalna ministrica financija Jelka Milićević sa suradnicima sastala se u Sarajevu s predstavnicima Saveza općina i gradova Federacije Bosn...

Više
Isplata invalidnina za lipanj 2021. godine

09.07.2021.

Federalno ministarstvo financija - finansija je osiguralo sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, obitelji poginulih branit...

Više
OBAVIJEST O STUPANJU NA SNAGU ZAKONA O JEDINSTVENOM REGISTRU TAKSI I NAKNADA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE I PRAVILNIKA O USPOSTAVLJANJU I VOĐENJU JEDINSTVENOG REGISTRA TAKSI I NAKNADA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

02.07.2021.

Obavještavamo obveznike ažuriranja i izvještavanja Registra naknada i taksi u Federaciji BiH da je na snagu stupio Zakon o Jedinstvenom re...

Više
Aukcija obveznica Federacije BiH

29.06.2021.

Federalno ministarstvo financija-finansija je na današnjoj aukciji putem Sarajevske burze-berze vrijednosnih papira ponudilo na prodaju 30.0...

Više
Aukcija obveznica Federacije BiH

29.06.2021.

Federalno ministarstvo financija-finansija je na današnjoj aukciji putem Sarajevske burze-berze vrijednosnih papira ponudilo na prodaju 30.0...

Više
Javni poziv za sudjelovanje u emisiji obveznica FBiH 29.6.2021

11.06.2021.

Javni poziv za sudjelovanje u emisiji obveznica FBiH...

Više
Javni poziv za sudjelovanje u emisiji trezorskih zapisa FBiH 22.6.2021

11.06.2021.

Javni poziv za sudjelovanje u emisiji trezorskih zapisa FBiH...

Više
Javni poziv za sudjelovanje u emisiji trezorskih zapisa FBiH 22.6.2021

11.06.2021.

Javni poziv za sudjelovanje u emisiji trezorskih zapisa FBiH...

Više
Aukcija desetogodišnjih obveznica Federacije BiH

08.06.2021.

Federalno ministarstvo financija-finansija je na današnjoj aukciji putem Sarajevske burze-berze vrijednosnih papira ponudilo na prodaju 30.0...

Više
Obavijest o otkazivanju aukcije trezorskih zapisa (3M) planriane za 15.06.2021. godine

25.05.2021.

Uzimajući u obzir adekvatan nivo likvidnosti Jedinstvenog računa trezora Federacije Bosne i Hercegovine i zbog toga smanjene potrebe za fina...

Više
Javni poziv za sudjelovanje u emisiji obveznica FBiH

25.05.2021.

Pozivaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe da sudjeluju u emisiji desetogodišnjih obveznica Federacije Bosne i Hercegovine koja ć...

Više