Arhiva Aktuelnosti

Održana 151. sjednica Vlade FBiH

20.07.2018.

Vlada Federacije BiH je na 151. sjednici, održanoj 19.7.2018. u Sarajevu, utvrdila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o leasingu, s ...

Više
Javni poziv za certifikaciju internih revizora

13.07.2018.

...

Više
Isplata civilnih invalidnina

10.07.2018.

Nalozi za isplatu civilnih invalidnina (tuđa njega i pomoći) i invalidnina za civilne žrtve rata u Federaciji Bosne i Hercegovine za šesti m...

Više
Isplata invalidnina za RVI i nositelje ratnih odličja

09.07.2018.

Federalno ministarstvo financija - finansija je osiguralo sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, obitelji poginulih branit...

Više
Ministrica Milićević na samitu u Bečićima

18.06.2018.

Na samitu ministara financija, guvernera i direktora poreznih uprava regije pod nazivom „Financijska i monetarna stabilnost regije deset god...

Više
PODACI ZA UPLATU FEDERALNIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI

14.06.2018.

Plaćanje Federalnih administrativnih taksi koje su propisane Zakonom o federalnim upravnim taksama i Tarifi federalnih upravnih taksi (“Služ...

Više
Obavijest o otkazivanju aukcije vrijednosnih papira

13.06.2018.

Uzimajući u obzir adekvatnu razinu likvidnosti Jedinstvenog računa Riznice Federacije Bosne i Hercegovine i smanjene potrebe za financiranje...

Više
Ministrica Milićević i de Lannoy razgovarali o daljnjoj suradnji

12.06.2018.

Federalna ministrica financija i zamjenica premijera Federacije BiH Jelka Milićević razgovarala je danas u Sarajevu s Anthonyjem de Lannoyem...

Više
Isplata civilnih invalidnina

11.06.2018.

Nalozi za isplatu civilnih invalidnina (tuđa njega i pomoći) i invalidnina za civilne žrtve rata u Federaciji Bosne i Hercegovine za svibanj...

Više
Isplata invalidnina za RVI i nositelje ratnih odličja

08.06.2018.

Federalno ministarstvo financija - finansija je osiguralo sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, obitelji poginulih branit...

Više
Pušten u rad portal „Javna prezentacija podataka registra cijena nekretnina u FBiH“

05.06.2018.

U organizaciji Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove pušten je u rad portal „Javna prezentacija podataka registra cijena...

Više
Konferencija o internoj reviziji u javnom sektoru Bosne i Hercegovine

25.05.2018.

Konferencija „Saradnja interne revizije i vrhovnih revizorskih institucija i revizija učinka u javnom sektoru“ je druga konferencija posveće...

Više