Arhiva Aktuelnosti

Rekordno niske kamate na obveznice FBiH

28.05.2019.

Federalno ministarstvo finansija-financija je na današnjoj aukciji putem Sarajevske berze-burze vrijednosnih papira ponudilo na prodaju 30.0...

Više
Obavijest

17.04.2019.

Obavještavaju se kandidati prijavljeni u okviru 5. ciklusa certifikacije internih revizora da će se ponovljeni ispit ......

Više
Održane radionice za predstavnike kantonalnih ministarstava financija, gradova i općina u Federaciji BiH

15.04.2019.

Federalno ministarstvo financija/finansija u suradnji s Međunarodnim monetarnim fondom organiziralo je radionice za predstavnike kantonalnih...

Više
Isplata civilnih invalidnina

10.04.2019.

Nalozi za isplatu civilnih invalidnina (tuđa njega i pomoći) i invalidnina za civilne žrtve rata u Federaciji Bosne i Hercegovine za ožujak...

Više
Isplata invalidnina za RVI i nositelje ratnih odličja

09.04.2019.

Federalno ministarstvo financija - finansija je osiguralo sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, obitelji poginulih branit...

Više
Obavijest

01.04.2019.

Obavještavaju se kandidati prijavljeni u okviru 5. ciklusa certifikacije internih revizora da će se odgođeni/ponovljeni ispit ......

Više
Javni oglas za prijem volontera u FMF 2019 (Rok za prijavu 02.04.2019. godine)

18.03.2019.

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji uprave ......

Više
Obavijest

15.03.2019.

Obavijest o terminu ispita u okviru 5. ciklusa certifikacije internih revizora za javni sektor...

Više
Isplata invalidnina

21.02.2019.

Federalno ministarstvo financija - finansija je osiguralo sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, obitelji poginulih branit...

Više
J A V N I P O Z I V

13.02.2019.

za iskaz interesa kandidata za imenovanje člana Komisije za Program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine iz reda istaknitih s...

Više
#PRIJAVIme #OHRABRIme

07.02.2019.

U cilju smanjena obima sive ekonomije u FBiH Vlada Federacije Bosne i Hercegovina je odlučila da uz svakodnevne kontrolne aktivnosti inspekc...

Više
Poziv za dostavu GI FUK

16.01.2019.

...

Više