Ispit za stjecanje zvanja interni revizor za javni sektor

31.07.2023.

Ispit za stjecanje zvanja interni revizor za javni sektor zakazan je ponedjeljak, 18.09.2023. godine u 12:00 sati u Federalnom ministarstvu finansija/financija, ul. Mehmeda Spahe 5, Sarajevo.

 

Pravo pristupa ispitu imaju kandidati koji dostave blagovremene i potpune prijave u skladu sa Javnim pozivom br. 10-11-7-1-4699/23 od 23.06.2023. godine.

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 033/253-523 i e-mail: monja.ljepava@fmf.gov.ba