Isplata mirovina u Federaciji BiH za svibanj 2023.

02.06.2023.

U skladu s Odlukom o izvanrednom usklađivanju mirovina od 3,9%, koju je Vlada Federacije BiH donijela 19. 5. 2023., Federalno ministarstvo financija/finansija je osiguralo sredstva za isplatu mirovina u Federaciji BiH za svibanj 2023. godine u iznosu od 263.202.044,79 milijuna KM.

Isplata mirovina u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje u ponedjeljak 5. lipnja 2023.