ODRŽANA PETA GODIŠNJA KONFERENCIJA O FINANSIJSKOM UPRAVLJANJU I KONTROLI „RIZICI U KLJUČNIM POSLOVNIM PROCESIMA U ORGANIZACIJAMA JAVNOG SEKTORA“

08.11.2022.

Koordinacioni odbor centralnih harmonizacijskih jedinica u Bosni i Hercegovini organizovao je po peti put zajedničku godišnju konferenciju o finansijskom upravljanju i kontroli u Bosni i Hercegovini pod nazivom „Rizici u ključnim poslovnim procesima u organizacijama javnog sektora“  u hotelu Kardial – Banja Vrućica u periodu 01.-02.11.2022. godine.

Konferenciji su prisustvovala 224 učesnika iz cijele Bosne i Hercegovine, a imala je za cilj pokazati koliko je potrebno unapređenje prakse upravljanja rizicima u ključnim poslovnim procesima kako bi se mogla pratiti realizacija ciljeva i rezultata  na kojima je utemeljeno finansijsko upravljanje i kontrola.

Učesnicima konferencije su se prvog dana konferencije obratili članovi Koordinacionog odbora centralnih jedinica za harmonizaciju u Bosni i Hercegovini:  Fatima Obhođaš, predsjedavajuća KO CJH BiH i rukovodilac CHJ Federalnog ministarstva finansija, Vladimir Stanimirović, rukovodilac CHJ Ministarstva finansija i trezora BiH, Milorad Nešić, rukovodilac CJH Ministarstva finansija RS i Sandra Ružičić, šef kancelarije CHJ Brčko distrikta BiH. Potom je svoje predavanje održao Nedim Čustović, zamjenik direktora CHJ Ministarstva finansija i trezora BiH na temu  „Uspostava sveobuhatnog sistema internih kontrola u efikasnom upravljanju i kontroli rizika - trenutne prakse u BiH“ čime je završen prvi dan konferencije.

Drugog dana konferencije, učesnicima su se predstavili prof. dr Meliha Bašić sa Ekonomskog fakulteta u Sarajevu na temu: „Praktični izazovi u upravljanju rizicima kod korisnika javnog sektora“ i Mirjana Ostojić, stručni savjetnik za finansijsko upravljanje i kontrolu iz Grada Prijedora sa temom: “Smjernice za upravljanje rizicima u funkciji izrade elektronskog registra rizika i upravljanja rizicima u jedinicama lokalne samouprave”. Kraj drugog, posljednjeg dana konferencije završen je aktivnom diskusijom o  potrebnim poboljšanjima u cjelokupnom razvoju finansijskog upravljanja i kontrole.

Učesnici su tokom trajanja sa predavačima i svojim kolegama podijelili svoja  iskustva i diskutovali o tome kako dobra praksa upravljanja rizicima omogućava donošenje kvalitetnijih odluka, bolje planiranje i predviđanje i efikasniju upotrebu resursa, usredotočenost na prioritete i izbjegavanje potencijalnih problema koji se mogu javiti u organizacijama javnog sektora.