Obavijest za kvalificirane osobe, poduzetnike i pravne osobe

30.08.2022.

Obavještavaju se kvalificirane osobe, poduzetnici i pravne osobe koje pružaju knjigovodstvene i računovodstvene usluge i koji su upisani u registre koje vodi  Federalno ministarstvo financija, a u skladu sa člankom 35. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/21), da su dužni prijaviti Ministarstvu sve promjene u podacima koje se vode u registrima u roku od osam dana od nastanka promjene.