Predstavnici Federalnog ministarstva finansija BiH i svih budžetskih korisnika su učestvovali na obuci u vezi programskog budžetiranja

18.01.2022.

 

U periodu od 15. do 17. decembra 2021. godine, predstavnici svih federalnih budžetskih korisnika, učestvovali su na obuci čiji je cilj predstavljanje novog budžetskog pristupa i nove metodologije za programsko budžetiranje u vezi sa srednjoročnim planiranjem budžeta i strateškim planiranjem.


U saradnji sa Federalnim ministarstvom finansija, obuke su organizovane u okviru aktivnosti projekta „Nastavak podrške upravljanju javnim finansijama u Bosni i Hercegovini“ koji finansira Europska unija, a provodi međunarodni konzorcij predvođen kompanijom Hulla & Co Human Dynamics GmbH & Co KG, DAI Global Company. Učesnici su upoznati sa aktivnostima Projekta koji predstavlja dvogodišnji napor da se poboljša upravljanje javnim finansijama u BiH povećanjem efikasnosti rashoda.

 


Glavne teme ove radionice bile su teorijske postavke programskog budžetiranja, predstavljanje GAP analize i prijedloga za izmjenu Zakona o budžetima u Federaciji BiH, kao i predstavljanje novog modela programskog budžeta (glavne promjene u načinu budžetiranja u FBiH, veza budžeta i strateškog planiranja, novi format budžeta). Ovaj model predstavlja zajednički rad stručnog tima Projekta i zaposlenih u Federalnom ministarstvu finansija, što je ujedno i snažan preduslov uspešne implementacije novog budžetskog pristupa i postizanja dva glavna cilja Projekta: (1) Unaprijeđen proces programskog budžetiranja i usklađenost sa procesom srednjoročnog planiranja politika i (2) Poboljšanje kapaciteta ljudskih resursa za planiranje programskog budžeta.


U cilju jačanja kapaciteta ljudskih resursa u oblasti programskog budžeta, učesnici su informisani o nastavku edukacija koje je Projekat planirao za narednu godinu u vidu individualiziranih obuka i tehničke pomoći korisnicima u cilju redefinisanja njihovih budžetskih programa i indikatora učinaka na temelju medjunarodnih dobrih praksi, Strategije razvoja FBiH i sveobuhvatne dokumentacije korisnika. Program obuka će biti koncipiran u skladu sa rezultatima ankete koja je sprovedena među učesnicima, čime oni doprinose oblikovanju sadržaja budućih obuka u oblasti programskog budžetiranja, a time i uspešnoj implementaciji PB.