Isplata invalidnina za listopad 2021. godine

09.11.2021.

Federalno ministarstvo financija - finansija je osiguralo sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, obitelji poginulih branitelja te nositelje ratnih odličja za listopad 2021. godine, u ukupnom iznosu od 26.491.686,39 KM.

Također su osigurana sredstva za isplatu civilnih invalidnina (tuđa njega i pomoći) i invalidnina za civilne žrtve rata u ukupnom iznosu od 12.752.020,70 KM.

Nalozi za isplatu invalidnina ovim kategorijama su upućeni prema bankama.