Potpisani ugovori o vođenju depozitnog i transakcijskih računa FBiH

29.10.2021.

Federalna ministrica financija Jelka Milićević i predstavnici četiriju komercijalnih banaka potpisali su jučer u Sarajevu ugovore o vođenju depozitnoga i transakcijskih računa za potrebe Riznice/Trezora Federaciju BiH.

Kao i u prethodnom razdoblju, poslove depozitne banke obavljat će Union banka, a transakcijski računi vodit će se kod Union, SBER, PBS i Intesa SanPaolo banaka.

Sukladno propisima Zakona o riznici, Jedinstveni račun riznice je sustav bankovnih računa proračuna putem kojega se izvršavaju uplate prihoda i primitaka, isplate rashoda i izdataka i evidentiraju u sustavu Glavne knjige riznice. Depozitni račun je bankovni račun otvoren u poslovnoj banci na koji se uplaćuju svi javni prihodi, a koji se na kraju radnog dana raspoređuju na transakcijske račune. Transakcijski računi su bankovni računi otvoreni u poslovnim bankama putem kojih se vrše svakodnevne transakcije vezane uz izvršenje proračuna i financijskog plana.

Na potpisivanju ugovora bili su prisutni Vedran Hadžiahmetović i Leon Begić, predsjednik i član uprave u Union banci; Jasmin Spahić i Jasmina Dobrača, predsjednik i članica uprave u Sberbank BH d.d.; Edin Kreštalica i Bedina Jusičić-Musa, članovi uprave Privredne banke Sarajevo d.d.; te Murat Čengić, Direktor direkcije sredstva i financijskih tržišta u Intesa SanPaolo banci BiH.