Obavijest o otvorenoj javnoj raspravi

29.10.2021.

 

U skladu sa zaključcima Zastupničkog doma i Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine otvara se javna rasprava u trajanju od 30 dana na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine. 

Sve primjedbe, prijedlozi i sugestije na Nacrt zakona dostavljaju se do 27.11.2021. godine, pismenim putem na adresu: Federalno ministarstvo finansija/financija, ul. Mehmeda Spahe br. 5, 71000 Sarajevo ili putem e-maila: info@fmf.gov.ba

Tekst zakona možete preuzeti ovdje  BOS | HR | SRP