Obavijest o javnim konzultacijama o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine – radna verzija

02.09.2021.

 

S ciljem što kvalitetnije pripreme Prednacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i uključivanja svih zainteresiranih strana, Federalno ministarstvo financija, dana 01.09.2021.godine, poziva na javne konzultacije o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine – radna verzija, koje će trajati 15 dana od dana postavljanja teksta radne verzije Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (zajedno s obrazloženjem) na web stranicu Ministarstva (www.fmf.gov.ba). 

 

Pozivaju se svi zainteresirani da svoje komentare, primjedbe i prijedloge na tekst radne verzije Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine dostave na e-mail-ove:

alija.aljović@fmf.gov.ba

ana.nikolic@fmf.gov.ba ili pisanim putem na adresu:

 

Federalno ministarstvo financija

Mehmeda Spahe br. 5

71 000 Sarajevo                             

 

Istovremeno Vas obaviještavamo da je Federalno ministarstvo financija, dana 01.09.2021. godine, aktom broj: 06-11-3-1-6624/21 od 01.09.2021. godine, subjektima koji na izravan ili neizravan način primjenjuju Zakon o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine, zvanično putem pošte dostavilo obavijest i tekst radne verzije Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (zajedno s obrazloženjem) na komentare, primjedbe i prijedloge.

 

Svi komentari, primjedbe i prijedlozi, dostavljeni putem mail-a ili na adresu ovoga Ministarstva u ostavljenom roku, biti će razmotreni pri izradi teksta Prednacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

                                                                                

PRILOG:

 

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine – radna verzija (hrvatski)

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine – radna verzija (bosanski)

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine – radna verzija (srpski)

- Obrazloženje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine – radna verzija (hrvatski)

- Obrazloženje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine – radna verzija (bosanski)

- Obrazloženje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine – radna verzija (srpski)