OBAVIJEST O STUPANJU NA SNAGU ZAKONA O JEDINSTVENOM REGISTRU TAKSI I NAKNADA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE I PRAVILNIKA O USPOSTAVLJANJU I VOĐENJU JEDINSTVENOG REGISTRA TAKSI I NAKNADA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

02.07.2021.

Obavještavamo obveznike ažuriranja i izvještavanja Registra naknada
i taksi u Federaciji BiH da je na snagu stupio Zakon o Jedinstvenom
registru taksi i naknada u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene
novine Federacije BiH", broj: 24/21) i  Pravilnik o uspostavljanju i
vođenju Jedinstvenog registra taksi i naknada u Federaciji Bosne i
Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj: 49/21).

Početni registar kao i obrazac za ažuriranje podataka su dostupni na
službenoj web stranici Federalnog ministarstva finansija, podlink:

http://www.fmf.gov.ba/v2/stranica.php?idstranica=186&idmeni=31