Isplata civilnih invalidnina

12.10.2020.

Nalozi za isplatu civilnih invalidnina (tuđa njega i pomoći) i invalidnina za civilne žrtve rata u Federaciji Bosne i Hercegovine za rujan 2020. godine upućeni su prema bankama.

Federalno ministarstvo financija/finansija je osiguralo sredstva za ove kategorije u ukupnom iznosu od 13.469.424,42 KM.