Isplata civilnih invalidnina

10.07.2020.

Nalozi za isplatu civilnih invalidnina (tuđa njega i pomoći) i invalidnina za civilne žrtve rata u Federaciji Bosne i Hercegovine za lipanj 2020. godine su upućeni prema bankama.

Federalno ministarstvo financija/finansija je osiguralo sredstva za ove kategorije u ukupnom iznosu od 13.441.085,06 KM.