Isplata mirovina u Federaciji BiH za veljaču 2020.

04.03.2020.

Federalno ministarstvo financija/finansija je osiguralo sredstva i izvršilo uplatu mirovina u Federaciji BiH za veljaču 2020. godine u iznosu od 186,35 milijuna KM.

Nalozi su danas upućeni prema poštama i bankama.