Dodijeljeni certifikati u okviru 6. ciklusa certifikacije internih revizora za javni sektor

07.01.2020.

Dana 11.12.2019. godine u Federalnom ministarstvu finansija-financija dodijeljeni su certifikati novim internim revizorima, koji su uspješno okončali 6. ciklus certificiranja internih revizora za javni sektor. Od prijavljenih 21 kandidata, 18 kandidata je uspješno položilo ispit, na osnovu kojeg su upisani u Registar internih revizora u Federaciji BiH.

Prisutnima se obratila ministrica financija Jelka Milićević, koja je potom uručila certifikate novim internim revizorima, uz želju da što prije pronađu posao u struci koja je mlada, ali veoma bitna za razvoj javnog sektora u Federaciji BiH.  Ministrica je prisutne podsjetila da je ovo 6. po redu ciklus certifikacije koji je uspješno okončan, te da će Federalno ministarstvo finansija-financija, kao i sektor Centralna harmonizacijska jedinica nastaviti raditi na daljnjem razvoju interne revizije u javnom sektoru i pružati podršku svojim internim revizorima.

Novim internim revizorima želimo uspjeh u budućem radu i i da svojim znanjem i radom doprinesu unapređenju rada organizacija javnog sektora u Federaciji BiH.