ODRŽANA KONFERENCIJA O FINANSIJSKOM UPRAVLJANJU I KONTROLI „UPRAVLJANJE RIZICIMA U JAVNOM SEKTORU U BOSNI I HERCEGOVINI“

07.01.2020.

Koordinacioni odbor centralnih harmonizacijskih jedinica u Bosni i Hercegovini organizovao je dvodnevnu konferenciju o finansijskom upravljanju i kontroli u Bosni i Hercegovini pod nazivom „Upravljanje rizicima u javnom sektoru u Bosni i Hercegovini“ u hotelu Kardial – Banja Vrućica u periodu 05-06.12.2019. godine.

 

Konferenciji je prisustvovalo više od 150 koordinatora za finansijsko upravljanje i kontrolu iz cijele Bosne i Hercegovine, a imala je za cilj učesnicima predstaviti važnost upravljanja rizicima u organizacijama javnog sektora i ulogu koju upravljanje rizicima ima u postizanju ciljeva organizacije i cjelokupnom razvoju finansijskog upravljanja i kontrole.

 

Učesnicima konferencije su se prvog dana konferencije obratili članovi Koordinacionog odbora centralnih jedinica za harmonizaciju u Bosni i Hercegovini:  Fatima Obhođaš, predsjedavajuća KO CJH BiH i rukovodilac CHJ Federalnog ministarstva finansija, Ranko Šakota, rukovodilac CHJ Ministarstva finansija i trezora BiH i Dragoljub Nakić, rukovodilac CJH Ministarstva finansija RS. Potom su svoja predavanja održali: Abida Ćatić iz CHJ Ministarstva finansija i trezora BiH - „Razumijevanje metodološkog okvira FUK – osnova za kvalitetnu internu reviziju“, Dragolјub Kovinčić, Ured za reviziju institucija BiH - “Upravlјanje rizicima u postupcima javnih nabavki” i dr Bojan Ćurić, Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske - „Kreiranje procedura za FUK u skladu sa metodološkim zahtjevima - praktični primjeri“. Kraj prvog dana konferencije završen je aktivnom diskusijom o nalazima i potrebnim poboljšanjima u procesu upravljanja rizicima.

 

Drugog dana konferencije, učesnicima su se predstavili Nedžad Hajtić iz Ureda za reviziju institucija BiH na temu: “Presjek stanja upravlјanja rizicima u institucijama BiH iz ugla Ureda za reviziju institucija BiH”, Belma Islamović iz CHJ Federalnog ministarstva finansija-financija sa temom: „Upravljanje rizicima u javnom sektoru u Federaciji BiH – očekivanja i stvarno stanje u praksi“ i Danijela Stepić, konsultantica na Projektu unaprijeđenja javnih internih finansijskih kontrola u BiH „Registri rizika - iskustva sa održanih radionica“.

 

Učesnici su tokom trajanja konferencije sa predavačima i kolegama podijelili svoja iskustva i diskutovali o mjerama koje bi bilo potrebno realizovati u cilju unaprijeđenja procesa upravljanja rizicima, kako bi se u javnom sektoru unaprijedilo odlučivanje, povećala efikasnost poslovanja, unaprijedilo planiranje, optimiziralo korištenje raspoloživih resursa i ostvarilo veće povjerenje u upravljački sistem.