Obavijest o otvorenoj javnoj raspravi

29.10.2019.

 

Zaključkom Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine broj: 01-02-1804/17 od 30.09.2019. godine, otvorena je javna rasprava u trajanju od 60 dana za Nacrt zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Tekst Nacrta zakona možete preuzeti ovdje: Bosanski jezik | Engleski jezik

Sve primjedbe i sugestije dostavljaju se do 28.12.2019. godine pismenim putem na adresu: Federalno ministarstvo finansija/financija, Mehmeda Spahe br. 5, 71000 Sarajevo ili putem e-maila: info@fmf.gov.ba