Održana konferencija "Implementacija upravljanja rizicima u javnom sektoru FBIH“

17.09.2019.

U petak, 13.09.2019. godine u Sarajevu je održana jednodnevna konferencija  pod nazivom "Implementacija upravljanja rizicima u javnom sektoru FBIH“, koju je organizovala Centralna harmonizacijska jedinica Federalnog ministarstva finansija-financija u saradnji sa Projektom unapređenja javne interne finansijske kontrole u Bosni i Hercegovini.

Konferencija, kojoj je prisustvovalo više od stotinu učesnika iz javnog sektora, bila je namijenjena imenovanim koordinatorima za finansijsko upravljanje i kontrolu iz budžetskih organizacija i vanbudžetskih fondova na nivou Federacije BiH, kantona i jedinica lokalne samouprave, koji se nalaze u Registru koordinatora za finansijsko upravljanje i kontrolu Federalnog ministarstva finansija-financija.

Prezentirane su aktuelnosti iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole, te najavljene planirane aktivnosti u narednom periodu sa fokusom na praktičnu primjenu i pružanje pojedinačne podrške u izradi mape procesa i registra rizika u cilju unaprijeđenja finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u Federaciji BiH.

Projekat unapređenja javne interne finansijske kontrole u Bosni i Hercegovini finansiran je iz sredstava IPA i uz podršku istog Centralna harmonizacijska jedinica Federalnog ministarstva finansija-financija nastavlja realizaciju aktivnosti u cilju razvoja javnih internih finansijskih kontrola u Federaciji BiH.