Održana dodjela certifikata internim revizorima za javni sektor u Federaciji BiH

31.05.2019.

Dana 29.05.2019. godine u Federalnom ministarstvu finansija-financija zvanično je dodjelom certifikata okončan 5. ciklus certifikacije internih revizora za javni sektor.

Uz prisustvo Komisije za provođenje postupka certifikacije internih revizora za javni sektor, dodijeljeni su certifikati licima koja su uspješno položila ispit i time ostvarila uslove za stjecanje zvanja interni revizor za javni sektor. U okviru 5. ciklusa certifikacije od ukupno prijavljena 23 kandidata, ispit je uspješno položio 21 kandidat.

Prisutnima se prigodnim govorom obratila ministrica financija Jelka Milićević, koja je potom uručila certifikate novim internim revizorima, uz želju da što prije pronađu posao u struci koja daje brojne mogućnosti za razvoj karijere, ali pred interne revizore također postavlja i izazove sa kojim se trebaju suočiti. Ministrica je naglasila da je, obzirom da je u pitanju relativno mlada profesija na našim prostorima, potrebno još dosta rada kako bi se prepoznao višestruki doprinos funkcije interne revizije, međutim Federalno ministarstvo finansija-financija, kao i sektor Centralna harmonizacijska jedinica će nastaviti raditi na adekvatnom priznanju ove funkcije i daljnjem razvoju interne revizije u javnom sektoru.

Novim internim revizorima želimo mnogo uspjeha u obavljanju njihovih zadataka i ostvarenje u profesiji koja unaprijeđuje upravljanje ograničenim javnim resursima i doprinosi realizaciji ciljeva poslovanja organizacija u javnom sektoru u Federaciji BiH, na sveopću korist.