Održane radionice za predstavnike kantonalnih ministarstava financija, gradova i općina u Federaciji BiH

15.04.2019.

Federalno ministarstvo financija/finansija u suradnji s Međunarodnim monetarnim fondom organiziralo je radionice za predstavnike kantonalnih ministarstava financija, gradova i općina u Federaciji Bosne i Hercegovine te izvanproračunskih fondova Federacije Bosne i Hercegovine na temu „Unapređenje fiskalnog izvještavanja prema međunarodnim organizacijama (u skladu sa GFS 2014. i ESA 2010.) i daljnje jačanje fiskalnog izvještavanja kantona, gradova i općina i izvanproračunskih fondova, u skladu s Obrascem 8.“

Radionice su održane u Livnu 9.4.2019. godine, u Sarajevu 10.4.2019. godine i u Tuzli 11.4.2019. godine.