#PRIJAVIme #OHRABRIme

07.02.2019.

U cilju smanjena obima sive ekonomije u FBiH Vlada Federacije Bosne i Hercegovina je odlučila da uz svakodnevne kontrolne aktivnosti inspekcijskih organa poduzme i odgovarajuće komunikacijske aktivnosti.

Jedan od najraširenijih oblika sive ekonomije jeste u sferi tržišta rada i radnih odnosa, a odnosi se na rad bez odobrenja i rad na crno. Rad na crno predstavlja angažiranje radne snage bez zaključenog ugovora o radu što dovodi do uvećanja prihoda poslodavca koji nije registriran i oporezovan, čime se nanosi šteta izravno osobama koje su angažirane, ali i društvu u kojem živimo jer se znatno usporava ekonomski rast i zapošljavanje. Rad na crno i rad bez odobrenja dovode do smanjenja prihoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje u slučaju nezaposlenosti.

Istraživanja javnog mnijenja ukazuju na to da je većina građana Federacije BiH svjesna prisustva sive ekonomije. Vlada FBiH smatra da se dodatnim promoviranjem prava radnika na pravičnu plaću, zaštitu i sigurnost koju ostvaruju kroz prava iz radnog odnosa može znatno utjecati na prisutnost ovog fenomena. Institucije su svjesne da rješenje ovoga problema zahtijeva prilagođavanje politika, unapređenje vladavine prava i regulatornog okvira, ali i poduzimanje neophodnih reformskih procesa jer efikasna politika protiv sive ekonomije ne bi trebala biti čisto ekonomska ili fiskalna, već i socijalna.

Isto tako, istraživanja u oblasti poslovanja provedena širom svijeta pokazuju da je upravo ljudski, a ne financijski kapital često najdeficitarniji i najvrjedniji resurs nekog poslovnog subjekta. Prijava radnika doprinosi punom iskorištavanju tog kapitala. U tom smislu nadležne institucije putem komunikacijskih aktivnosti #PRIJAVIme #OHRABRIme šalju poruku poslodavcima u FBiH da je ulaganje u zaposlene ne samo dobro za poslovanje, već je prijava radnika i zakonska obaveza poslodavaca i vaš strateški početak, ali i doprinos društvu u kojem živite.